جام جم آنلاین: دانشمندان دریافته اند در صورت مضطرب بودن پدر ، ترس و اضطراب مادر از عمل سزارین افزایش می یابد.
در این شرائط افزایش درد ، وضعیت مادر را در سمت ری کاوری ، شیردادن به نوزاد و برقراری ارتباط با او را تحت تاثیر قرار می دهد.
به گزارش bbc ، در انگلستان از هر چهار کودک یک مورد با عمل سزارین بدنیا می آید.
محققان می گویند پدران نیز باید آمادگی لازم را برای پذیرش شرائط سزارین پیدا کنند و در کلاس های آموزشی چیزهایی در باره آن بیاموزند.
انتظارات منفی
پیش از وضع حمل ، طی آن ، و پس از عمل سوالاتی از زنان و همسرانشان درباره ترس ها و انتظارات و تجاربشان ÷رسیده شد.
همچنین زنان از لحاظ سطوح درد در مراحل مختلف عمل ، و بلافاصله پس از آن مورد ارزیابی قرار گرفتند.
زنانی که منفی ترین انتظارات را پیش از عمل داشتند ، بالاترین میزان درد را پس از عمل تجربه کردند.
همچنین این مطالعه نشان داده است زنان طی بی حس کردن عصب قسمت پایین بدن بیشتر دچار ترس شدند.
محققان می گویند سزارین درد وضع حمل طبیعی را ندارد اما کلا هم بدون درد نیست.
بهرحال برخی از مادران اظهار می دارند که همراهی همسرانشان در این تجربه تاثیر مثبتی بر آنان دارد بعضی دیگر معتقدند این همراهی تاثیر چندانی بر کاهش درد و ناراحتی آنها ندارد.
اضطراب و ترس مردان به هنگام وضع حمل همسرانشان غیر طبیعی نیست. بجای خارج کردن آنها از اطاق زایمان بهتر است آرامش روحی او راهم بهتر کنیم تا به کاهش ترس و اضطراب مادر کمک کند.