گزارش ویدئوئی در مورد زایمان در آب
برای دیدن ویدئو نیاز به اینترنت پر سرعت است
http://il.youtube.com/watch?v=wmaC8yAEibY