اخیرا صحبت های بسیاری راجع به زایمان در آب می شنویم،آیا این نوع زایمان خطری را برای مادر و جنین در پی ندارد؟


یك متخصص زنان و زایمان گفت:عمل زایمان در آب آسان‌تر از زایمان بر روی تخت است،میزان مداخلات پزشكی حین زایمان را كاهش می‌دهد و اثرات آرامش دهنده آب باعث كاهش اضطراب،ترس و درد زایمان می‌شود.
مریم كاشانیان افزود:با توجه به پیشرفت علم پزشكی تلاش می‌شود تا بیماران كمترین درد و ناراحتی را هنگام بروز بیماری تجربه كنند.وی گفت:دشواری تحمل درد زایمان بر كسی پوشیده نیست.درد طاقت‌فرسای زایمان یكی از شدیدترین دردهاست و زنان در طول زندگی خود آن را تجربه می‌كنند.
این متخصص زنان و زایمان اضافه كرد:هر چند علم پزشكی برای شمار زیادی از زنان در كشورهای توسعه یافته این فرصت را فراهم كرده تا بر این درد جسمانی كه نوعی فرایند فیزیولوژیك است غلبه كنند،با این وجود هنوز هم ترس از درد زایمان از مهمترین علت‌های امتناع زنان در كشورمان از زایمان طبیعی است.كاشانیان افزود:علاوه بر ترس از درد زایمان باورهای نادرست از روند زایمان نیز باعث اصرار زنان باردار به سزارین می‌شود.آگاهی زنان باردار از شیوه‌های تسكین درد زایمان بسیار كم بوده و اغلب آنها به عنوان تنها جایگزین،عمل جراحی سزارین را انتخاب می‌كنند.
این متخصص زنان و زایمان اضافه كرد:از جمله موفق‌ترین این روش‌ها،زایمان در آب است كه به عنوان یك روش غیر تهاجمی،غیردارویی و طبیعی همراه با كاهش بالقوه درد زایمان است.اثر بی‌وزنی آب باعث به وجود آمدن فشار یكسان بر تمام اعضای بدن می‌شود.
كاشانیان گفت:در حین انجام زایمان در آب عامل زایمان عملكردی به مراتب آسان‌تر از زایمان بر روی تخت داشته و از میزان مداخلات پزشكی حین زایمان كاسته خواهد شد.اثرات آرامش دهنده آب باعث كاهش اضطراب،ترس مادر و باعث كاهش درد زایمان نیز می‌شود.
این متخصص زنان و زایمان اضافه كرد:از اثرات مثبت زایمان در آب احساس سبك وزنی،شناوری، توانائی تحرك بیشتر،قابلیت قرار گرفتن در وضعیت‌های مختلف،مشاركت فعال در روند زایمان،كاهش ترس،خشم و اضطراب می‌توان نام برد.