زايمان در آب روش نويني است که در اين روش نوزاد به صورت غوطه‌وري در آب گرم متولد مي‌شود و مادر با درد کمتري مواجه است.

دکتر مرضيه عيادي، متخصص زنان و زايمان در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا - واحد علوم پزشکي ايران، با بيان اين مطلب، افزود: با توجه به آمار بالاي سزارين در کشور و آسيب‌هاي بسياري که براي مادر و نوزاد دارد، زايمان در آب از روش هاي مفيدي محسوب مي شود که فوايد بسياري براي مادر و نوزاد دارد که کاهش درد و زايمان بدون تروما براي نوزاد از آن جمله است.

وي تاکيد کرد: زايمان در آب باعث ذخيره انرژي و کاهش درد و همچنين افزايش گردش خون رساني به رحم مادر مي شود.

دکتر عيادي ياد آور شد: در حال حاضر بيش از سه چهارم مراکز خدمات بيمارستاني از روش زايمان در آب استفاده مي کنند که با توجه به فوايد بسيار آن ، اين روش زايمان به مادران در کشورمان نيز توصيه مي شود