رييس انجمن علمي مامايي ايران:
زايمان‌هاي بدون درد تعرفه ندارند
روش‌هاي غيردارويي كاهش درد، موجب خوشايندي زايمان براي مادر مي‌شودرييس انجمن علمي مامايي، با بيان اين مطلب كه زايمان بدون درد، موجب كاهش آمار سزارين در كشور مي‌شود، گفت: در اين صورت زايمان و تولد نوزاد براي مادر خوشايند شده و مادر بر درد مسلط مي‌شود.

دكتر ناهيد خداكرمي در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: براي كاهش درد زايمان دو روش وجود دارد، روش غيردارويي و روش دارويي. بي‌حسي نخاعي يا تزريق در مهره‌هاي كمر از جمله روش‌هاي دارويي و ماساژ درماني، زايمان در آب، طب فشاري، بيوفيدبيك و آب درماني از جمله روش‌هاي مورد استفاده غيردارويي براي كاهش درد زايمان هستند.

وي با بيان اين مطلب كه به علت عارضه‌مند بودن روش‌هاي دارويي، اقبال عمومي دنيا به استفاده از روش‌هاي غيردارويي متمايل است، گفت: با توجه به سياست‌هاي وزارت بهداشت به منظور كاهش آمار سزارين و شكستن تابوي درد، بسته‌هاي زايمان فيزيولوژيك و بيمارستان‌هاي دوستدار مادر به كمك گروه‌هاي آموزشي مامايي كشور در دستور كار قرار دارد و روش‌هاي غيردارويي زايمان بدون درد ترويج مي‌شود.

خداكرمي ادامه داد: در اين طرح، مادر باردار در كلاس‌هاي آموزشي دوران بارداري شركت مي‌كند. البته اين كلاس‌ها ويژه مادران باردار شش هفته به بالاست. مبناي كلي اين روش‌ها براي كاهش درد، غيردارويي است. به اين ترتيب كه يك نفر بايد مادر را در طول دوران بارداري حمايت كند. آن يك نفر مي‌تواند «ماماي همراه» باشد و يا اينكه همسر و در نهايت شخصي باشد كه خود مادر انتخاب مي‌كند.

وي ضمن تاكيد بر اين كه اين همراه نيز بايد در كلاس‌هاي آمادگي دوران بارداري شركت كند، اظهار كرد: اين همراه با اين روش‌ها آشنا مي‌شود و در زمان زايمان مادر را هدايت كرده و تحت حمايت قرار مي‌دهد.

رييس انجمن علمي مامايي، با بيان اين مطلب كه به كارگيري اين روش‌ها موجب كاهش آمار سزارين در كشور مي‌شود، گفت: در اين صورت زايمان و تولد نوزاد، براي مادر خوشايند شده و مادر بر درد مسلط مي‌شود. طي اين كلاس‌ها قابليت‌هايي در وجود مادر ايجاد مي‌كنيم كه بتواند زايمان بي‌درد داشته باشد.

وي با بيان اين كه روش‌هاي كاهش درد چون طب فشاري و يا ماساژ درماني در همه بيمارستان‌هاي كشور به كار گرفته نمي‌شوند، گفت: اما در برخي مراكز و بيمارستانهاي خصوصي كلاس‌هاي آمادگي در دوران بارداري براي كاهش درد در حين زايمان برگزار مي‌شود. به عنوان مثال بيمارستان اكبرآبادي تهران، روش زايمان در آب را اجرا مي‌كند.

خداكرمي با بيان اين مطلب كه در روشي چون بيوفيدبك به مادر آگاهي مي‌دهيم كه چه اتفاقي براي وي در طي زايمان مي‌افتد، گفت: مادر در حين زايمان مي‌داند كه لحظه به لحظه چه اتفاقاتي در بدنش ازلحاظ فيزيولوژيك رخ مي‌دهد، بنابراين مي‌تواند در زمان زايمان بر درد خود مسلط شود.

رييس انجمن علمي مامايي ادامه داد: طي تحقيقاتي كه انجام شده است مشخص شده كه اين روش‌ها بسيار موثر هستند و مادراني كه از اين طريق فرزند خود را به دنيا آورده‌اند، اظهار رضايت داشته و دردشان كاهش يافته است.

خداكرمي تاكيد كرد: به منظور فرهنگ سازي و گسترش اين روش‌ها بايد تمام مراكز اقدام به برگزاري اين كلاس‌ها نمايند تا دسترسي مادران به اين مكان‌ها راحت‌تر صورت پذيرد.

وي اضافه كرد: در همين خصوص لازم است استانداردسازي نيروي انساني مامايي و مقدمات مراقبت نفر به نفر در حين زايمان براي مادر در بخش‌هاي دولتي فراهم شود كه به ازاي هر مادر يك ماما بتواند او را هدايت كند.

رييس انجمن علمي مامايي همچنين به نقش بيمه‌ها اشاره كرد و گفت: بيمه بايد وارد عمل شده و زايمان طبيعي كه توسط ماما انجام شود را پوشش بيمه‌اي بدهد و مراكز درماني كه درآنها طرح خودكفايي انجام مي‌شود، تعرفه زايماني را به ماما پرداخت كنند زيرا اين تعرفه‌ها به پزشكان پرداخت مي‌شود. بحث مراقبت‌هاي دوران بارداري طبيعي بايد به ماما واگذار شود.

رييس انجمن علمي مامايي ايران با بيان اين كه زايمان‌هاي بدون درد تعرفه ندارند، گفت: مامايي كه مي‌خواهد يك روش دارويي بدون درد به كار ببرد بايد تعرفه داشته باشد. مقاومت بيمه‌ها و بي‌توجهي بيمه‌ها به خدمات مامايي سبب كندي كار شده وگرنه بستر آماده است.