درد يك واكنش حتمي و طبيعي در طول مدت وضع حمل است اما راه‌هايي وجود دارند كه با بكارگيري آنها مي‌توان اين درد و ناراحتي را بدون نياز به مصرف دارو تسكين داد.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، سايت مركز تخصصي وومن هلت چند تكنيك غيردارويي را براي كاهش درد زايمان پيشنهاد كرده كه عبارتند از:

- رلكسيشن و تكنيك‌هاي تنفسي آرامش بخش

- آرام كردن خود زير دوش آب گرم و يا ماساژ آرامش بخش

- گرما يا سرما درماني مثل قرار دادن دستمال سرد روي پيشاني يا يك پد حرارتي در قسمت تحتاني كمر

- بهره مند شدن از كمك و حمايت پرستار يا همسر

- گوش دادن به يك موسيقي آرامش بخش

- قرار گرفتن در موقعيت‌هاي مختلف براي آرام‌تر شدن مثل خم شدن يا راه رفتن