تسکین درد زایمان
دکتر صدیقه آذری [ متخصص زنان و زایمان ]


زایمان هر زن مختص خود اوست .میزان دردی که یک خانم احساس می کند با فرد دیگر متفاوت است . درد بستگی به فاکتورهای متعدد دارد ،مانند سایز و وضعیت بچه ،و قدرت انقباضات .

بعضی از خانمها که کلاس آموزشی را گذرانده اند با تکنیکهای تنفس و شل کننده با درد خود کنار می آیند. بقیه ترجیح می دهند که علاوه بر این تکنیکها از داروهای ضد درد استفاده کنند.

انوع ضد دردها :
دو دسته دارویی برای تسکین درد وجود دارد : 1 - مسکن 2- داروی بی حسی

مسکن : نوعی تسکین درد ایجاد می کند که احساس یا حرکت عضله را کاملا از بین نمی برد یعنی درد را همیشه متوقف نمی کنند اما آن را کاهش می دهد.

داروی بی حس کننده : نوعی توقف کامل احساسات از جمله درد ایجاد می کند. دسته ای از آنها بی هوشی ایجاد می کند ، و دسته ای تحت عنوان بی حسی موضعی ،درد را در قسمتهایی از بدن دور می کند در حالیکه هوشیاری باقی می ماند. در بسیاری از موارد به خانم در حین زایمان یا بعد از جراحی،مسکن تجویزمی شود، در حالیکه بی حسی طی یک پروسه جراحی مانند سزارین بکار می رود.

- نوعی بی حسی موضعی بنام بی دردی اپیدورال یا اسپینال و نوعی مرکب از هر دو،موثرترین متد تسکین درد حین زایمان است و عوارض کمی ایجاد می کند.ان روشها در نواحی تحتانی بدن احساس را از بین می برند در حالیکه خانم هوشیار و بیدار است. شما هنوز متوجه انقباضات خود و معاینه پزشک حین پیشرفت زایمان خود می شوید و مقداری کرختی و سنگینی یا ضعف در پاهای خود احساس می کنید.

- عوارض این روش خیلی کم است مانندکاهش فشار خون –یا سردرد . برای پیشگیری از کاهش فشار خون ،باید مایعات وریدی به خانم داده شود.کمتر از یک درصد از زنان بعد از اقدام دچار سردرد می شوند. برای پیشگیری از سردرد باید تا زمانی که زایمان پایان نیافته بی حرکت بمانند.و اگر سردرد ایجاد شود طی چند روز از بین می رود. اگر سردرد از بین نرفت یا اگر شدیدتر شد ، یک درمان ساده ضد درد لازم است.