پاي حرف‌هاي دکتر عبدالحسين عظماييان، متخصص داخلي

خانه‌داري روز و ماه و سال نمي‌شناسد و در ماه رمضان نيز تعطيل نمي‌شود. ولي باتوجه به شرايط خاص تغذيه‌اي، در اين ماه چه بايد کرد؟ آيا مي‌شود خانم‌ها کماکان مانند گذشته به امور خانه‌داري بپردازند؟ دکتر عبدالحسين عظماييان، متخصص داخلي در گفتگويي با هفته‌نامه سلامت انجام برخي تمهيدات را در اين ماه ضروري دانسته است که ماحصل آن را مي‌خوانيد....
سلامت : براي خانم‌هاي خانه‌داري که روزه مي‌گيرند، چه توصيه‌اي در رابطه با شرايط مناسب براي پخت و پز داريد؟
به‌طور کلي كار كردن در محيط گرم موجب تشديد بي‌آبي در پايان ساعات روزه‌داري خواهد شد بنابراين توصيه مي‌شود روزه‌داران محترم كار در گرما را به ساعات مناسب موکول کنند و يا در صورت امکان از غذاهاي كمتر پخته شده استفاده کنند. در ساعات آخر روزه‌داري آب بدن به كمترين ميزان مي‌رسد و تشديد بي‌آبي موجب ايجاد سنگ‌هاي كليوي و گرمازدگي خواهد شد. با توجه به نقش كليدي مادران در برگزاري سالم و شايسته آداب ماه مبارك رمضان آنها بايد به سالم ماندن و صدمه نديدن خود توجه بيشتري کنند.
سلامت : حرارت حاصل از طبخ غذاها موجب بروز چه مشکلاتي مي‌شود؟
تشديد وضعيت استرس ناشي از گرما به همراه روزه‌داري وضعيت مناسبي براي بدن محسوب نمي‌شود و ممكن است موجب واماندن روزه‌دار از رسيدن به فيوضات ماه رمضان شود. استرس ناشي از گرسنگي و تشنگي در آيين روزه‌داري در بيشتر موارد قابل مهار كردن است. روزه‌داران در طول ساعات شب مي‌توانند به تدريج و به‌طور مکرر ذخاير مايعات بدن خويش را جبران کنند. افراد خانه‌دار با تغييرات جزيي و تدريجي قادر هستند مصرف غذاهاي پخته شده يا كاملا پخته و سرخ شده را با غذاهاي سالم‌تر تازه جايگزين کنند. مصرف ميوه و سبزي‌هاي تازه يا غذاهاي حاضري و سرخ‌نشده مي‌تواند موجب كاهش زمان ايستادن در مقابل گرماي اجاق گاز شود. به نظر مي‌رسد اين ساده خوردن و آشاميدن با آيين روزه‌داري هماهنگ‌تر باشد.
سلامت : براي طبخ غذاهايي که نياز به ايستادن طولاني‌مدت دارند مانند برخي از غذاهاي نذري چه توصيه‌اي داريد؟
ايستادن طولاني‌تر از 20 دقيقه مناسب نيست. نشستن متناوب روي صندلي‌هاي پايه بلند و دوباره مشغول فعاليت شدن يا ايستادن سبب پيشگيري از كمردرد خواهد شد. همچنين مي‌توان به‌طور متناوب پاها را روي سكوي كوچكي قرار داد تا فشار وزن روي كمر به صورت متعادل تقسيم شود. در اين وضعيت هر بار وزن روي يك پا خواهد بود، چيزي مانند اين پا و آن پا كردن.
سلامت : براي انجام کارهاي روزمره خانه مانند جارو زدن چه زماني از شبانه‌روز را پيشنهاد مي‌کنيد؟ آيا پس از افطار زمان مناسبي براي انجام اين قبيل کارها است؟


روزه‌داران محترم از روزها پيش از آغاز ماه رمضان به استقبال اين ماه مبارک مي‌روند و اغلب رسم است كه خانه‌ها پيراسته و از هر نظر تميز و آماده باشد و از فعاليت غيرضروري و شديد در ايام روزه‌داري پرهيز ‌شود. خريدهاي خانه و آماده كردن مواد غذايي به‌طور نيمه‌آماده و بهداشتي در منازل از هفته‌ها پيش انجام شده و به طور كلي مردم ما از ساليان دور آداب ورود به اين ماه عزيز را آموخته‌اند و اين خود كمك شاياني به كم بودن كارهاي سنگين در ماه مبارك مي‌كند. هدف در ماه مبارك رمضان، رسيدن شايسته و سالم روزه‌دار به آخر ماه مبارك و متعادل كردن كار در حد متوسط بدون رسيدن به مرز تنبلي است كه اميدواريم اين شرايط براي روزه‌داران فراهم شود

به نقل از هفته نامه سلامت