يك كلاه خواب براي مقابله با بي‌خوابي


متخصصان آمريكايي موفق شده‌اند كلاهي بسازند كه فعاليت‌هاي شديد ذهني را آرام كرده و به شما كمك مي‌كند كه راحت‌تر بخوابيد.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، اين كلاه مملو از لوله‌هاي ظريف پر شده از آب سرد است كه اين لوله‌ها مغز را خنك مي‌كنند و به فرد امكان مي‌دهد كه هر زمان احساس آرامش ذهني كرد كلاه را خاموش كرده و از يك خواب خوب شبانه لذت ببرد. آزمايشات انجام شده روي اين كلاه نشان مي‌دهد افرادي كه با مشكل بي‌خوابي مواجه بودند پس از استفاده از اين وسيله توانستند مثل افراد سالم به راحتي بخوابند.

اين كلاه با خنك كردن بخشي از مغز موسوم به قشر مخ پشت پيشاني كه درست در زيرپيشاني قرار گرفته است، تاثيرات آرامش بخش خود را اعمال مي‌كند.

آزمايشات نشان مي‌دهد افرادي كه شب‌ها راحت به خواب مي‌روند در واقع فعاليت اين بخش از مغزشان با فرا رسيدن به ساعات پاياني روز آرام مي‌شود اما در كساني كه دچار بي‌خوابي هستند فعاليتهاي سريع اين منطقه مغزي همچنان ادامه دارند و اين ذهن فعال به آنها اجازه نمي‌دهد راحت بخواب بروند.

اين آزمايشات معلوم كرد افراد مبتلا به بي‌خوابي پس از استفاده از اين كلاه آب سرد تا 89 درصد توانستند راحت به خواب بروند.

اين يافته در كنفرانس سالانه آكادمي آمريكايي طب خواب ارائه شده است.