خوابيدن به پهلو فرد را كمتر دچار كمردرد مي‌كند

فارس: يك فيزيوتراپيست گفت‌: «بهترين حالت خواب، خوابيدن به پهلواست؛ بهتر است بالشي نيز بين دو زانو قرار گيرد تا كمتر به كمر فشار آيد.» محمد الهامي در مورد نحوه خوابيدن صحيح اظهار داشت: «3 نوع حالت خوابيدن وجود دارد؛ روي شكم طاق‌باز و به پهلو.اصولا خوابيدن روي شكم، توصيه نمي‌شود مگر در افرادي كه دچار زخم بستر هستند و مجبورند اين‌گونه بخوابند. بهتر است در اين حالت بالشي زير شكم فرد قرار گيرد تا فشار به گودي كمر، فرد را به كمردرد مبتلا نكند.» الهامي تصريح كرد: «بهتر است بالش افرادي كه به پشت مي‌خوابند، خيلي بلند نباشد و اگر زانودرد ندارند، بالشي زير زانوهايشان قرار دهند تا گودي كمر هنگام خواب صاف و فرد كمتر دچار كمردرد ‌شود.» اين فيزيوتراپيست با بيان اينكه بهترين حالت خواب، خوابيدن به پهلواست تصريح كرد: «افرادي كه كمردرد دارند و اين كمردرد باعث تيركشيدن يكي از پاهاي آنها مي‌شود، بهتر است روي پهلو بخوابند تا پاي سالم بالا قرار گيرد.»