10 فرمان موفقيت

سوامي سيواناندا يکي از مربيان نوع خاصي از يوگا و يکي از سخنرانان و نويسندگان حرفه‌اي «موفقيت» است. او بهترين هديه‌اي را که هر فرد مي‌تواند به ديگران و خودش ببخشد اين‌گونه شرح مي‌دهد: «به دشمن‌تان عفو و بخشش، به يک رقيب تحمل و بردباري، به يک دوست قلب خود را، به فرزندتان الگويي مناسب، به پدرتان احترام، به مادرتان رفتار و سلوکي که سبب شود او به شما افتخار کند، به خودتان توجه و به همه انسان‌ها عشق و محبت هديه کنيد.» او همچنين 10 فرمان براي موفقيت دارد که علاوه بر موفقيت مي‌تواند شما را به منافع جسمي، روحي و رواني متعددي نيز مي‌رساند....


1ساده و بي‌تکلف زندگي کنيد.

2 زندگي نکنيد براي غذا خوردن! غذا بخوريد براي زندگي کردن.

3 حسد نورزيد، تهمت نزنيد، دروغ نگوييد، فريب ندهيد، بدخواهي نکنيد و کينه‌توز نباشيد تا شاد و آرام شويد.

4 نيکوکاري قاعده زندگي است. پاک زندگي کنيد و زندگي‌نامه انسان‌هاي پاک و مقدس را بخوانيد و از آنها الهام بگيريد.

5 قلبي مهربان و دستي بخشنده داشته باشيد. مهربانانه صحبت کنيد و خدمتگزار باشيد و به انسان‌ها بي‌طرفانه و به چشم برابري نگاه کنيد تا زندگي‌تان سرشار از خير و برکت شود.

6 هرروزتان را طوري زندگي کنيد که انگار آخرين روز زندگي‌تان است و از هر لحظه زندگي‌تان براي دعا و عبادت و تفکر و خدمت استفاده کنيد. بگذاريد زندگي‌تان عبادت بي‌پايان خداوند باشد.

7 در لحظه زندگي کنيد. گذشته را رها کنيد و از آرزوهاي‌تان براي آينده‌تان دست برداريد.

8 معني زندگي را بفهميد و بعد، تلاش‌تان را شروع کنيد.

9 زندگي بزرگ‌ترين هديه است. از لحظه‌لحظه آن خوب بهره‌برداري کنيد.

10موفقيت بيشتر اوقات براي افرادي پيش مي‌آيد که شهامت دارند و عمل مي‌کنند و به ندرت نصيب افراد ترسو مي‌شود.

با عمل به اين توصيه‌ها همه ما مي‌تواينم چندين قدم به موفقيت دلخواه‌مان نزديک‌‌تر شويم.