دكتر فربد فدايي/مديرگروه روان‌پزشكي و دانشيار دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي/چرا مي گويند صبر شرط لازم براي موفقيت است؟

قشر خاکستري مغز صبورها فعال تر است


ساقي بيا كه هاتف غيبم به مژده گفت

با درد صبر كن كه دوا مي‌فرستمت

انگيزه نيرومندي كه بر انديشه و عاطفه و رفتار تاثير بگذارد به انسان تحمل و صبر عطا مي‌كند. انساني كه صبور باشد و با عنايت به لطف حق در كار خود مداومت كند، به هدف خواهد رسيد. در ذيل به آثار مثبت صبر و موفقيت‌هاي ناشي از آن پرداخته‌ايم.


از نظر روان‌پزشكي در باب كساني كه تحمل و صبر دارند و آنها كه شتابزده و تكانشي عمل مي‌كنند، گفتني بسيار است. توانايي مهار هيجانات و لگام زدن بر خشم و آز و كينه و انتقام، وابسته به وجود فعاليت قشر خاكستري مغز است و به ويژه قشر مغزي در ناحيه پيشاني، امكان رفتار منطقي و اخلاقي و برنامه‌ريزي براي رسيدن به هدف را فراهم مي‌كند. در ضايعات قشر مغز به ويژه در ناحيه پيشاني رفتارهاي هيجان مدار، شتابزده، پرخاشگرانه و مبتني بر اميال غريزي بر فرد تسلط مي‌يابد و به اصطلاح انسان، زير قشري رفتار مي‌كند يعني مراكز مرتبط با غرايز بدون آنكه توسط قشر مغز مهار و تلطيف شوند دستور مي‌دهند و فرد اقداماتي انجام مي‌دهد كه بعد احساس مي‌كند گويا در انجام آنها اراده‌اي نداشته است. هيجانات و عواطف شديد هم ممكن است بدون آنكه ضايعه ساختاري در قشر مغز موجود باشد، كاركرد آن را مختل كنند به نحوي كه براي نمونه، پدري كه از گريه مداوم فرزند شيرخوار خود خشمگين شده امكان دارد ضربه‌اي به سر كودك بزند و سپس براي هميشه از اين عمل خويش شرمسار بماند.

در برخي افراد نابهنجار كه مبتلايان به نابساماني شخصيتي مرزي نمونه بارز آنها هستند، فرد هميشه تكانشي عمل مي‌كند. به‌عنوان نمونه سريع تحريك مي‌شود، پرخاشگري مي‌كند، اقدام به ضرب و جرح و قتل و سرقت و تجاوز مي‌كند، قادر به كار مداوم و رعايت قوانين زندگي اجتماعي نيست، نمي‌تواند هدف‌هاي مثبت و اخلاقي و درازمدت داشته باشد و تنها هدف‌هاي او را موضوعات مادي مبتني بر برآوردن فوري غرايز تشكيل مي‌دهند.

بخش عمده مجرمان و زندانيان را چنين افرادي تشكيل مي‌دهند كه در اثر مجموعه‌اي از عوامل ژنتيك، زيست‌شناختي، سرشتي، خانوادگي و اجتماعي نتوانسته‌اند صبر و مهار خواسته‌ها را بياموزند و هميشه باعث دردسر شهروندان بهنجار مي‌شوند. گرچه در يك سوي طيف افراد ضداجتماعي وجانيان قرار دارند اما در سوي ديگر اين طيف نيز كساني هستند كه گرچه جرائم عمده‌اي مرتكب نمي‌شوند اما با شتابزدگي و ناتواني در مهار خواسته‌هاي غريزي باعث زحمت فراوان همگان مي‌شوند. راننده‌اي كه از چراغ قرمز عبور مي‌كند، پيشه‌وري كه ماليات نمي‌پردازد و شخصي كه رعايت نوبت ديگران را در صف نمي‌كند از اين گروه هستند. افرادي كه با دروغگويي و فريب و اختلاس و بدون زحمت مي‌خواهند به خواسته‌هاي خود برسند و تحمل صبر و قبول زحمت را ندارند نيز بين اين دو گروه در طيف افراد ضداجتماعي هستند. معتادان به الكل و مواد مخدر و محرك كه مي‌خواهند بدون قبول زحمت و برنامه و هدف، احساس رضايت و شادماني كنند و براي گريز از واقعيات به اين مواد روي مي‌برند نيز در طيف افراد ضداجتماعي قرار مي‌گيرند كه قادر به صبر و كوشش منطقي نيستند.

در مقابل افراد ضد اجتماعي كه قادر به صبر و فعاليت منظم و منطقي سازنده نيستند، گروهي جاي دارند كه به اصطلاح داراي هوش هيجاني بالا هستند. امروز علاوه برهوش كلي كه جنبه آموزشي و انطباقي دارد، توجه به جنبه‌اي ويژه از هوش به نام هوش هيجاني جلب شده كه منظور از آن توانايي فرد در پيشرفت اجتماعي و روابط بين فردي است. بر حسب پژوهش، كودكاني كه قادرند براي رسيدن به نتيجه عالي و درازمدت صبر كنند و آن را به نتايج كوچك اما فوري ترجيح دهند، كودكاني كه به قول خويش پايبندند، و كودكاني كه خواسته‌هاي كودكان ديگر را هم مورد توجه قرار مي‌دهند موفق‌تر و محبوب‌تر هستند.

برخي مي‌انديشند دَم غنيمت است، مي‌توان با ديگران صادق نبود اما موفق شد، مي‌توان از ديگران به عنوان وسيله‌ استفاده كرد و كار خويش را پيش برد و اين كارها را هم عين زرنگي و هوش مي‌دانند اما پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه افرادي موفق‌ترند كه راستگو و درستكار باشند، هدف‌هاي دشوار اما عالي را به هدف‌هاي سهل و كوتاه‌مدت ترجيح دهند، توانايي تحمل سختي‌ها را داشته باشند، انسان‌هاي ديگر را هم به عنوان هدف و نه وسيله در نظر بگيرند، يعني وجود ديگران را في‌نفسه ارزشمند بدانند نه اينكه برحسب نياز فرد، ديگران با ارزش يا بي‌ارزش شوند.


پاداش صبر، موفقيت است

آن كس كه صبر كند سرانجام شاهد موفقيت را در آغوش خواهد كشيد:

اينكه پيرانه سرم صحبت يوسف بنواخت

اجر صبريست كه در كلبه احزان كردم

علماي روحاني، دانشمندان، فيلسوفان، مخترعان و مكتشفان همه به موهبت صبر ممتاز بوده‌اند. مي‌گويند كه افلاطون يكصدبار كتاب «جمهور» را بازنويس كرد تا به صورتي در آمد كه پس از 2 هزار و 500 سال هنوز منبع عمده‌اي در دانش بشري است. حضرت علي(ع) مي‌فرمايد: «انسان شكيبا پيروزي را از دست نمي‌دهد هر چند زمان طولاني‌تر شود.» ماكس پلانك، فيزيكدان معروف آلماني كه فرضيه كوآنتمي را ارائه كرد در پاسخ به خبرنگاري كه از او درباره نبوغش پرسيده بود، گفت: «نبوغ چيزي نيست جز يك درصد الهام و 99 درصد تلاش و عرق ريختن و صبر.» كشفيات و اختراعات بزرگ جهان و همه آثار هنري و معماري و صنعتي ارزنده دنيا با صبر و پشتكار انجام شده است.

بنايي كه محكم ندارد اساس

بلندش مكن ور كني زو هراس

آمده است معمار مسجدي كه به امر شاه وقت ساخته مي‌شد در زمان صفويه پس از آنكه پي بنا را ريخت به مدت چند ماه مخفي شد و شاه كه در ساخته شدن بنا تعجيل داشت هرچه جست‌وجو كرد او را نيافت تا آنكه خود معمار حاضر شد و در باب دليل اختفايش گفت: «براي آنكه بناي محكم و پايداري ساخته شود‌ بايد صبر كافي كرد تا نشست پي معلوم شود و مبناي مستحكمي برقرار شود و چون مي‌دانستم شاه بي‌صبر است و دستور مي‌دهد فورا بنا ادامه يابد خود را مخفي كردم تا زمان مناسب فرا برسد. چنين است كه ساختمان‌هاي ارزنده‌اي كه با صبر بنا شده است پس از هزاران و صدها سال باقي‌مانده است.» به گفته سعدي: صبر از ويژگي‌هاي پيامبران است. در باب صبر حضرت ايوب و صبر حضرت يعقوب فراوان شنيده و خوانده‌ايم. خود ما نيز زماني كه بي‌صبرانه در انتظار انجام كار يا رسيدن خبري هستيم حتما با خواندن اشعار حافظ آرامش مي‌يابيم كه مي‌گويد:

يوسف گم‌گشته بازآيد به كنعان غم‌مخور

كلبه احزان شود روزي گلستان غم‌مخور

هان مشو نوميد چون واقف نه‌ ازسر غيب

باشد اندر پرده بازي‌هاي پنهان غم‌مخور


تمرين صبوري

از ويژگي‌هاي مردم هر كشور آن است كه هنگام غم و اندوه و دلتنگي و بي‌صبري به منابعي كه در اختيار دارند متوسل مي‌شوند تا بي‌صبري و دلتنگي خود را تسكين دهند. مردم روسيه به سراغ اشعار پوشكين مي‌روند، مردم انگليس اشعار بايرون و تنيسون را مي‌خوانند و مردم آلمان به اشعار گوته مراجعه مي‌كنند. در ايران نيز از قرن‌ها پيش در چنين مواقعي مردم به سراغ ديوان حافظ مي‌روند و از او كه لسان‌الغيب ناميده شده مشورت مي‌جويند و فال مي‌گيرند و به اين بيت مي‌رسند:

حافظ شكايت از غم هجران چه مي‌كني

در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور

اما فراتر از اين، روي بردن به منبع اصلي عشق و نيرو و مصلحت است كه مي‌فرمايد به دنبال هر سختي، گشادگي در راه است و اين مژده به ما توان صبر و تلاش بيشتر براي رسيدن هدف را مي‌دهد. دين اسلام سرمشق‌هاي عملي فراوان در اختيار ما مي‌گذارد كه چگونه معصومان با صبر توانستند به اهداف خويش دست يابند يا صبر كردند تا اراده خداوند جاري شود: حضرت محمد(ص)، حضرت علي(ع) و همه امامان ديگر. ما شيعيان به خوبي با مفهوم صبر و انتظار آشنا هستيم. حضرت امام صادق(ع) مي‌فرمايد: «هر كس مي‌خواهد از ياوران حضرت قائم(عج) باشد بايد انتظار بكشد و در عين صبر به تقوي و خوش خلقي عمل كند.» اين مفهوم واقعي صبر را روشن مي‌كند كه مقصود، دست روي هم گذاشتن نيست بلكه مجاهدت و تلاش است كه با ايمان به انجام كار خير توأم مي‌شود. در دين مبين اسلام روش‌هاي عملي براي آموختن صبر، چه در مورد موضوعات و خواسته‌هاي جسمي و چه در مورد خواسته‌هاي عاطفي و معنوي وجود دارد. براي نمونه، روزه ‌گرفتن در كنار مصلحت‌ها و سودمندي‌هاي فراوان ديگر، سبب تسلط بر نفس در مورد غرايز اوليه‌اي چون رفع تشنگي و گرسنگي مي‌شود و صبر در اين امور را مي‌آموزد. صبر به انسان اعتدال در رفتار و گفتار و عواطف و انديشه را مي‌آموزد. فرد صبور مي‌داند بزرگ‌ترين سفرها نيز با گام‌هاي كوچك آغاز مي‌شود و تداوم مي‌يابد. حضرت علي(ع) مي‌فرمايد: «كسي را كه شكيبايي نجات ندهد بي‌تابي او را هلاك گردانده.


صبر؛ فرصتي براي لذت بردن

ضرورتي نيست كه انسان بخواهد با جهش‌هاي قورباغه‌اي به پيش بيفتد زيرا اين‌گونه جهش‌ها گاه فرد را در مسيري به جلو مي‌برد كه به هدف شايسته‌اي ختم نمي‌شود. لازم است انسان در حالي كه هدف اصلي را جلوي چشم دارد، زير پاي خويش را نيز نگاه كند. به همان نحو كه براي گفتن چيزي ابتدا بايد در مورد آن انديشيد:

اول انديشه وانگهي گفتار

پاي بست آمدست پس ديوار

در اين عصر افراد زيادي را مي‌بينيم كه با سرعت حركت مي‌كنند و با شتاب هر چه تمام‌تر و بي‌صبرانه مي‌دوند. اما بايد پرسيد: «به كجا چنين شتابان؟» اگر در جست‌وجوي خوشبختي هستيد آهسته‌تر برويد تا خوشبختي بتواند به شما برسد. افراد زيادي را مي‌بينيم كه گويي هميشه در فردا زندگي مي‌كنند، فرصتي براي لذت بردن از آنچه هستند و دارند نمي‌يابند. با فرزند خود نيز چنين مي‌كنند. وقت كودك خود را در سال‌هاي پيش از دبستان با آموختن درس‌هاي دبستان پر مي‌كنند و به او فرصتي براي پرورش حواس خود از راه‌هاي طبيعي و برخورداري از تعامل با همسالان نمي‌دهند. در دوره دبستان هم به او فرصت بازي و ارتباط با همسالان را براي تقويت حواس و آموختن روابط اجتماعي نمي‌دهند بلكه مي‌خواهند او را براي دبيرستان آماده كنند. در دبيرستان هم مرتبا دانشگاه را به او يادآوري مي‌كنند. چنين فردي از نظر عاطفي محروم و از نظر ارتباط اجتماعي منزوي مي‌شود و در برخورد با ديگران محبت و عشق و ايثار را رعايت نمي‌كند زيرا به نظر او هر چيزي فقط در صورتي كه به پيشرفت مادي او كمك كند ارزش دارد.

شايد اكنون شما هم اين عقيده را داشته باشيد كه بي‌صبري و سوداي قدرت و ثروت هر چه سريع‌تر جز به تلخكامي فرد و ديگران نمي‌انجامد، حال آنكه مشخصه عالمان و دانشمندان و همه مومنان صبر است كه كليد پيروزي است:

از كران تا به كران لشكر ظلم است ولي

از ازل تا به ابد فرصت درويشان است

هفته نامه سلامت