سارا جمال‌آبادي
چرا موفق نيستيم؟

اگر شما واقعا مي‌خواهيد موفق باشيد، پس بايد درک محکمي از تصورات مشخصي که باعث محدود کردن پتانسيل شما مي‌شوند و شما را ناموفق مي‌سازند، داشته باشيد. افراد موفق جداً از اين تصورات خطرناک پرهيز مي‌کنند؛ کاري که شما هم بايد انجام دهيد....
• عقايد اشتباه: عقايد اشتباه تصورات غلطي هستند که شما درباره چيزها يا خودتان داريد. مثالي از اين عقايد اشتباه مي‌تواند اين باشد که من در اين کشور هيچ وقت نمي‌توانم شغلي پيدا کنم. اين تصورات محدودکننده ظرفيت شما و موفقيت شما مي‌شوند. خلاص شدن از اين افکار غلط و دانستن بيشتر در مورد آنها از مهم‌ترين وظايف شما هستند، اگر جداً مي‌خواهيد موفق باشيد.
• مرکز بيروني کنترل: اين نحوه نگرش باعث مي‌شود فرد تصور کند که هر چه براي او اتفاق مي‌افتد به علت عوامل بيروني است. به طور مثال شما ادعا مي‌کنيد که پيدا نکردن کار به علت نرخ بالاي بي‌کاري در جامعه است. شما فکر مي‌کنيد در کنترل عوامل بيروني هستيد. هيچ فرد موفقي خود را در کنترل عوامل بيروني نمي‌بيند و اگر شما واقعا جدي هستيد که موفق باشيد، بايد طرز تفکرتان را از مرکز کنترل بيروني به مرکز کنترل دروني تبديل کنيد.
• کمبود استقامت: چه فايده‌اي دارد اگر شما مهارت‌ها و قابليت‌هاي زيادي داريد ولي با يک يا دو بار شکست اميدتان را از دست مي‌دهيد؟ افرادي موفق هستند که در زندگي‌شان آن‌قدر استقامت و پافشاري مي‌کنند و کارشان را ادامه مي‌دهند تا به آنچه مي‌خواهند مي‌رسند، حتي اگر بارها و بارها شکست بخورند.
• کمبود انعطاف‌پذيري: انعطاف‌پذيري، توانايي وفق يافتن با شرايط بيروني و همچنين توانايي امتحان کردن روش‌هاي جديد است، هنگامي که روش‌هاي فعلي‌تان جواب نمي‌دهند. هر چه انعطاف‌پذيرتر باشيد، بيشتر مي‌توانيد با شرايط‌تان کنار بياييد و شانس موفقيت‌تان افزايش پيدا خواهد کرد.
• کمبود برنامه‌ريزي: اگر شما هيچ هدف و برنامه‌ريزي نداشته باشيد، پس ناچاراً جزيي از نقشه‌هاي ديگران خواهيد شد. اگر برنامه‌اي براي رهبري تيم کاري‌تان نداشته باشيد ديگران با برنامه‌ريزي اين فرصت را از شما خواهند گرفت. اگر شما برنامه‌ريزي نداشته باشيد توسط ديگران جارو خواهيد شد و کنار خواهيد رفت. آنها مقام‌ها را خواهند گرفت، پول مي‌سازند، مشهور مي‌شوند و شما تنها تماشاچي خواهيد بود. برنامه‌ريزي اصلي‌ترين ابزار رسيدن به موفقيت است.
• کمبود اعتماد به نفس: اگر اعتماد به نفس پاييني داشته باشيد، احتمالا از بيان عقايدتان خجالت خواهيد کشيد و اگر کسي به شما بگويد آرزوها و روياهاي‌تان ناشدني است، به سرعت تسليم خواهيد شد. شما از ريسک کردن مي‌ترسيد و به همين دليل فرصت‌هايي که ممکن است باعث موفقيت شما شوند را رد مي‌کنيد. اگر مي‌خواهيد شانس موفق بودن‌تان را افزايش دهيد، پس بايد اعتماد به نفس‌تان را بسازيد.
• فکر کردن به اينکه شما منابع مالي مورد نياز نداريد: من در کتاب‌ام (چگونه آن را انجام دادم) توضيح داده‌ام که چگونه وب‌سايتي را مديريت کرده‌ام که کمتر از دو سال با سرمايه‌اي در حدود 50 دلار، هزارها دلار در ماه برايم توليد کرده است. خودتان را با اين فکر که سرمايه‌اي ندارم، گول نزنيد زيرا اگر واقعا مصمم هستيد که جزو افراد موفق شويد، بدون هيچ منبع مالي هم به آن خواهيد رسيد. همان‌طور که اين سايت مثالي از يک موفقيت مالي است بدون اينکه سرمايه‌اي براي شروع آن لازم بوده باشد.
• ارتباط موفقيت و ترس‌ها: منظورم ترس‌هاي طبيعي نيست. ترس‌هايي را مي‌گويم که روي توانايي‌هايتان براي رسيدن به موفقيت اثر مي‌گذارد: ترس از شکست و ترس از موفقيت. گرچه اين دو نوع ترس به نظر متفاوت مي‌رسند ولي روي شما اثري يکسان دارند که باعث بازداشتن شما از تلاش کردن و سوق دادن‌تان به سوي شکست مي‌شوند.منبع: ريدرز دايجست