رمزگشايي از موفقيت

در اين مطلب به فهرستي کوتاه از قواعد «رمزيابي» براي موفقيت اشاره مي‌شود که افراد موفق براي رسيدن به اهداف‌شان از آن استفاده مي‌کنند....

البته هيچ کدام از اين قاعده‌ها به تنهايي نمي‌توانند باعث پيشرفت شما شوند ولي وقتي همه آنها با هم ترکيب شوند، آن‌وقت شما توقف‌ناپذير خواهيد بود:


1. آيا مي‌توانيد با تصور کردن، ثروتمند شويد؟! «تصور کنيد و ثروتمند شويد» يکي از کتاب‌هاي موفقي است که بسيار مورد علاقه من است ولي اجازه دهيد با واقعيت برخورد کنيم. شما نمي‌توانيد با تصور کردن ثروتمند شويد. ولي تصور کردن در مسير روشن و درستي درباره آنچه که واقعا خواهيد به آن دست يابيد به علاوه بقيه قواعد وسيله‌اي قدرتمند خواهد بود براي رساندن شما به موفقيت.
2. مسووليت کارهاي‌تان را بپذيريد: امروزه سرزنش کردن ديگران يا عوامل محيطي براي اتفاق‌هاي بد و اشتباهاتي که در زندگي ما پيش مي‌آيند، به يک فرهنگ تبديل شده ولي حقيقت تلخ اين است که هيچ کس واقعا مسوول آنچه شما بايد انجام مي‌داده‌ايد و نداده‌ايد، نيست. بله، خيلي از اتفاقات در ماوراي کنترل ما رخ مي‌دهند ولي اينکه چگونه با آنها برخورد کنيم و چگونه در برابر آنها عکس‌العمل نشان دهيم کاملا تحت کنترل ماست. به خودتان اجازه ندهيد که از «معذرت‌خواهي» عصايي کمکي براي نرسيدن به آنچه بايد مي‌رسيديد و انجام ندادن آنچه برعهده شما بوده است، بسازيد.
3. تمرکز، تمرکز و تمرکز! هرگز نگذاريد ديگر افراد يا عوامل محيطي شما را از دست‌يابي به آنچه که واقعا مي‌‌خواهيد منحرف کنند. براي رسيدن به هدف‌تان حرکت کنيد و نگذاريد چيزي راه شما را عوض کند.
4. بياموزيد: هيچ وقت‌ آموختن را کنار نگذاريد؛ به مدرسه بازگرديد، کتاب بخوانيد، به نوارهاي آموزشي گوش دهيد، آموزش ببينيد و مهارت‌هايي را که براي رسيدن به اهداف‌تان نياز داريد فرا گيريد.
5. سماجت به خرج دهيد و سخت تلاش کنيد: موفقيت مسابقه دو نيست که سريع به نتيجه برسد. رسيدن به موفقيت آسان نيست. از هدف‌تان دست برنداريد. خيلي از افراد قبل از رسيدن به جايگاهي که مي‌خواهند، تسليم مي‌شوند و جا مي‌زنند. مثل آنها نباشيد.
6. اهداف‌تان را روي کاغذ بياوريد: شما بايد اين کار را انجام دهيد. اهداف‌تان را تصور کنيد و آنها را روي کاغذ بياوريد. براي رسيدن به آنها نقشه بکشيد و سپس طبق برنامه و نقشه‌تان عمل کنيد.
7. عمل کنيد، عمل کنيد و عمل کنيد! اين آخرين رمز اين فهرست است ولي مهم‌ترين آن در رسيدن شما به موفقيت. بدون عمل کردن قطعا بقيه چيزها هيچ اهميتي نخواهند داشت. کارهايي که انجام داده‌ايد کجا هستند؟ امروز چه کاري انجام داده‌ايد که به اهداف‌تان نزديک‌تر بشويد؟ آيا مسووليت کارهايي را که بايد انجام دهيد برعهده گرفته‌ايد يا اينکه اجازه داده‌ايد تا معذرت‌خواهي شما را از دست يافتن به هدف‌تان عقب بيندازد؟اگر نتيجه دلخواه‌تان را نديديد من به شما قول مي‌دهم عمل نکردن مشکل اصلي‌تان بوده است. شش رمز اول در اين فهرست بدون شماره هفت کاملا بدون ارزش هستند. شما بايد عمل کنيد و بايد همه زمان عمل کنيد، بدون وقفه! برنامه‌اي براي انجام دادن کارهاي‌تان بريزيد. فورا خواهيد فهميد که مي‌توانيد استراتژي رسيدن به موفقيت‌تان را عملي کنيد. بدون عمل کردن موفق نخواهيد شد. تعهدنامه‌اي براي خودتان درست کنيد و با خودتان عهد ببنديد که براي رسيدن به موفقيت همه کارهايي که بايد انجام دهيد را انجام خواهيد داد..