آنچه زن و مرد از هم نمی پسندد

چنانچه میدانیم عشق و علاقه عنصر اصلی نزدیک شدن زن و مرد به یکدیگر میباشد لیکن استحکام و دوام ارتباطات بین فردی و تازه ماندن این علایق بستگی به رعایت چند نکته از جانب طرفین دارد.

آنچه در نظر مرد آسیب زننده ارتباط است عبارتند از

برتری جویی زن و زیر سوال برده شدن کفایت مرد،

استفاده از حربه سکس برای تنبیه و تشویق مرد،

کنترل اوقات فراغت و تجاوز به حریم فردی مرد ،

حساسیت و حسادت بیش از اندازه از جانب زن ،

اجبار در توجه به جزییات و ظرایف عاطفی از سوی زن،

پاسخ بیش از اندازه هیجانی زن به امور معمول زندگی .

و آنچه در نظر زن آسیب زننده ارتباط است عبارتند از

رفتارهای سلطه جویانه و کنترل کننده از جانب مرد،

عدم توجه به نیازهای عاطفی و بی رقبتی در شنیدن زبان احساسات زن،

زیر سوال رفتن کفایت و شایستگی ها از سوی مرد ،

نشانه های ضعف و ناتوانی در اموراجتماعی ، اقتصادی و پایبندی های اخلاقی در مرد و

عدم مسئولیت پذیری در انجام امور منزل.

علی رغم اینکه امروزه ظاهرا زوجین به نقش های جنسیتی و تقسیم بندی کردن کارهای زنانه و مردانه در منزل کمتر بها میدهند لیکن تحقیقات نشان میدهند مردان همچنان انجام امور منزل را وظیفه ای زنانه قلمداد میکنند. شنون دیویس جامعه شناس امریکایی که نظریاتش در ژرنال ” مطالب خانواده ” منتشر شده است به این ادعا مهر تصدیق زده است. این محقق 17000زوج را در 28 کشور دنیا مورد مطالعه قرار داده و متوجه شده است که حتی مردانی که در دوره تجرد ادعای برابری زن و مرد در مشارکت های امور منزل داشته اند پس از ازدواج دوباره به باور سنتی برگشت کرده اند و به نوعی از زیر انجام وظایف منزل شانه خالی کرده اند و جالب تر از آن اینکه این دسته از مردان در زندگی متاهلی خود حتی کمتر از آنچه در دوران تجرد مجبور به انجامش بودند تن به انجام امور منزل میدادند

دکتر مریم محبی
روانشناس