تقريباً همه مي‌دانيم گاه چشم‌ها و حالت چهره ما هنگام حرف زدن، چيزي برخلاف آنچه به زبان مي‌آوريم، مي‌گويند!

اما محققان به تازگي زبان ديگري از بدن ما را كشف كرده‌اند؛ زبان پاها!

پروفسور «جفري بيتي»، كه از استادان دانشگاه منچستر است، در طول ده‌ها سال تحقيق توانسته رمز برخي حركات پاها را كشف كند؛ او مي‌گويد: «پاهاي انسان مي‌تواند پيام‌هايي درباره شخصيت، تمايلات و افكار انسان از خود نشان دهد.»

حركت پاها در زنان و مردان معاني متفاوتي دارد؛ مثلاً وقتي مردان عصبي مي‌شوند، پاهاي خود را زياد تكان مي‌دهند، در حالي كه زنان هنگام عصبي بودن، پاهايشان را بي‌حركت نگه مي‌دارند.

پروفسور بيتي مي‌گويد: «بيشتر مردم با حالات صورت آشنايي دارند اما از حركت پاها چيزي نمي‌دانند؛ در حالي كه حركت پاي يك شخص مي‌تواند به ما بگويد او به چه چيزي فكر مي‌كند؛ حتي مي‌توان از حركت آنها به حالات احساسي و خصوصيات شخصي پي برد.»
نكته جالب در اين است كه ما معمولاً مي‌توانيم حالت چهره خودمان را كنترل كنيم اما كنترل خاصي روي حركت پاهايمان نداريم. به همين دليل پاهاي ما به راحتي مي‌توانند شخصيت مارا فاش كنند.

اين محقق معتقد است مردم براي اين كه متوجه شوند كسي دروغ مي‌گويد يا نه به چهره و چشمان او نگاه مي‌كنند، اما بسياري با كنترل چهره‌شان، دروغ‌گويي‌شان را پنهان مي‌كنند، ولي از كنترل پاهايشان غافل اند. يكي از بهترين روش‌ها براي پي‌بردن به دروغ‌گويي كسي، توجه به پاهاي اوست. زماني كه كسي دروغ مي‌گويد، به طور غير عادي پاهاي خود را بدون حركت نگه مي‌دارد، در حالي كه بسياري از مردم بر اين باورند كه پاها هنگام دروغ گفتن به دليل عصبي بودن شخص بيشتر حركت مي‌كنند؛ اما اين موضوع كاملاً برعكس است، يعني زماني كه كسي دروغ مي‌گويد در حال سركوب كردن يك احساس خوب است. اين شخص به طور كاملاً غير ارادي اين كار را با پاهاي خود انجام مي‌دهد.