4 سوال قبل از بيان دوست داشتن

بيان اينکه کسي را دوست داريم، زيبا است و نتايج خوبي را هم مي‌تواند داشته باشد اما گاهي وقت‌ها لازم است قبل از بيان اين جمله، جوانبي را با هم بسنجيم...

واقعا دوستش داريد؟

آيا واقعا اين حسي که به طرف مقابل داريم، حس دوست داشتن است؟ آيا واقعا او را دوست داريم يا در پس اين ظاهر، خواسته‌هاي ديگري داريم؛ مثل دريافت کمک مالي، فراموش کردن يک رابطه شکست‌خورده، کسب رضايت خانواده يا....؟ اگر مي‌خواهيد واقعا کسي را دوست داشته باشيد و اين حس را حتي بدون کلام به او منتقل کنيد، بايد احساس‌تان واقعي باشد؛ وگرنه پذيرفته نمي‌شود.


واقعا او خاص است؟

مي‌توان همه آدم‌هاي روي زمين را دوست داشت اما نمي‌توان با همه آنها رابطه نزديک و خاص برقرار کرد. اگر او براي شما مثل همه است و همه مثل او هستند، نبايد انتظار يک رابطه خاص را داشته باشيد؛ چون اين رابطه در سنگ بناي اول خود مشکل دارد؛ مشکلي که مي‌تواند ناشي از عدم شناخت شما از خواسته‌هايتان در زندگي باشد.


واقعا مي‌توانيد تفاوت‌هايتان را بپذيريد؟

عشق و دوست داشتن مترادف با شباهت داشتن کامل با هم نيست و اگر نتوانيم تفاوت‌ها را بپذيريم و مدام درصدد تغيير همديگر باشيم، نمي‌توانيم رابطه درستي را برقرار کنيم و زيربناي يک رابطه عميق‌تر را بگذاريم.