*20 توصيه کاربردي براي آداب معاشرت*
هنگام سلام کردن به چهره مخاطب نگاه کنيد و لبخند بزنيد


يکي از عوامل مهم آداب معاشرت، سلام کردن و شيوه دست دادن است. سلام کردن و دست دادن در آموزه‌هاي ديني و در تمام جوامع به نشانه دوستي و صميميت است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه کرمانشاه، در وبلاگي آمده است: به منظور يادآوري اين فرهنگ و تقدير از پيشينيان، بخش توصيه‌هاي کاربردي را تقديم مي‌کنيم:

1- هميشه در سلام کردن پيشقدم باشيد. اين عمل شما در ذهن باقي مي ماند و نشان بزرگواري شماست.

2- هنگام سلام کردن به چهره مخاطب نگاه کنيد و با لبخند به استقبال ايشان برويد، زيرا ممکن است شما همزبان نباشيد. بنابراين لبخند شما به همراه سلام ماندگار مي‌شود.

3- به هر مجلس يا به هر جمعي که وارد مي شويد با صداي رسا به همه سلام کنيد حتي اگر داراي رتبه و مقام بالايي هستيد. چراکه مجموع سن حاضران به مراتب چندين برابر سن شماست! همچنين زماني که از مکاني خارج مي شويد و جمعي را ترک مي کنيد، وظيفه داريد از همه حاضران خداحافظي کنيد مگر آنکه قصد ورود به جايي مانند استاديوم ورزشي يا خروج از آن را داشته باشيد.

4- آقايان بهتر است در سلام کردن به خانم‌ها دقت نمايند و فقط به خانم هاي آشنا سلام کنند. فراموش نکنيد که توقف بيش از حد و طولاني به هنگام سلام و احوالپرسي با خانم‌ها پسنديده نيست.

5- اگر دوستان در گوشه‌اي خلوت کرده‌اند و مشغول صحبت با يکديگر هستند، به هيچ عنوان در کنار ايشان توقف نداشته باشيد مگر از شما دعوت شود تا به جمع ايشان بپيونديد.

6- علي رغم آنکه بهتر است در سلام کردن پيش دستي كرد، ليکن کوچکترها مي بايست سلام کنند، اما به هيچ عنوان پس از سلام کردن دست خود را دراز نکنيد. بزرگترها مي‌بايست براي دست دادن دست خود را جلو آورند.

7- هرگاه با تلفن مکالمه مي کنيد، به محض برقراري ارتباط ابتدا سلام و و سپس خودتان را معرفي کنيد؛ به هيچ عنوان توقع سلام کردن ديگران را نداشته باشيد.

8- استادان و معلمان گرامي به هنگام ورود به کلاس هاي درس مي بايست به جمع دانش آموزان و دانشجويان سلام کنند و شاگردان نيز لازم است به پا خيزند.

9- شايسته است مديران و معاونان سازمان‌ها به ويژه آژانس‌هاي مسافرتي، هتل‌ها و کليه نهادهاي فرهنگي به هنگام ورود به محل کار خود به حاضران سلام کنند و اگر کسي به احترام ايشان ايستاد، ضمن تشکر آنها را به نشستن دعوت کنند.

10- راهنمايان تورهاي گردشگري هر مرتبه که وارد اتوبوس گردشگر مي شوند يا اين که در فواصل مختلف زماني، ميهمانان تور را مي‌بينند، وظيفه دارند به آن ها سلام کنند.

11- به جاي سلام کردن از عبارت «خسته نباشيد» استفاده نکنيد. اين جمله بار معنايي خوبي ندارد.

12- پس از سلام کردن، بسيار کوتاه حال طرف مقابل را بپرسيد و اجازه دهيد تا وي به شما پاسخ بدهد.

13- بازارياب‌ها و کارمندان وظيفه دارند هنگام مکالمه با سلام کردن و معرفي خود، مطالب خود را بيان کنند.

14- در سلام کردن از واژه‌هاي پارسي استفاده کنيد، اما به هيچ عنوان به جاي حرکت زبان، سر را به علامت سلام تکان ندهيد. اين عمل نوعي بي احترامي و کم محلي است.

15- از واژه‌هاي مرسوم در سلام کردن استفاده کنيد، گو اين که مي‌توانيد از واژه «درود» نيز در شرايط خاص استفاده کنيد.

16- سلام و احوالپرسي نيازمند زماني طولاني نيست، نه وقت خودتان را بگيريد و نه وقت ديگران را.

17- درست است که گفته شده پس از سلام کردن بايد دست را جلو برد و دست داد، اما فراموش نشود با کسي دو دستي دست ندهيد. البته در پايان نمازهاي جماعت اگر کسي به شما دودستي دست مي‌دهد، سعي کنيد شما نيز چنين کنيد.

18- اگر دست شما خيس است، به هيچ وجه با دست خيس يا با مچ دست، دست ندهيد، کافيست عذرخواهي كرده و ايستاده احترام بگذاريد.

19- به هيچ عنوان آقايان به قصد دست دادن نبايد دست خود را به سمت خانم ها دراز کنند، بلکه در شرايط ويژه و در ميهماني‌هاي خانوادگي هنگام روبرو شدن با خاله يا عمه يا ... اگر اين خانم‌ها دست خود را جلو آورند، شما وظيفه داريد دست بدهيد. جلو بردن دست به سمت خانم ها براي دست دادن، نشان از عدم آگاهي نسبت به آداب معاشرت است.

20- به هنگام دست دادن، دست طرف مقابل را محکم نگيريد، خيلي ملايم و آرام و فقط به مدت 3 الي 5 ثانيه دست‌ها در تماس باشند، البته شل دست دادن و از روي بي حالي نيز جايز نيست