تصادفات جاده‌ای اغلب بیش از صدمات جسمی- می‌توانند باعث صدمات روانی و عاطفی شوند
پس از روی‌ دادن تصادف در برای آماده کردن ذهن و بدن‌تان برای بازگشت به جاده به این نکات توجه کنید:

مراقب صدمات جسمی‌تان باشید- در مورد دردهای باقیمانده پس از حادثه به دکترتان مراجعه کنید.
در حدی که جراحات‌تان امکان می‌دهد، سعی کنید مقداری ورزش انجام دهید.
با دکترتان در باره در مورد محدودیت‌های ورزش در این وضعیت مشورت کنید.
در مورد تجربه‌تان با دوستان و خانواده‌تان صحبت کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا بهتر با اضطراب پس از تصادف کنار بیایید.
کارهای معمول و فعالیت‌های روزمره‌ قبلی‌تان را از سر بگیرید.
به خودتان بیاموزید که در رانندگی محتاط‌تر باشید. همیشه کمربند ایمنی ببندید، و قوانین رانندگی را رعایت کنید