خيلي سريع مي‌روم سر اصل مطلب. چشمان شما واقعاً جادو مي‌كنند! ساز و كار ديدن، يكي از عجايب هزارگانه طبيعت است و من هر از گاه درباره آن چند كلمه‌اي مي‌نويسم. اين هفته مي‌خواهم به ويژگي لگاريتمي (نمايي) بينايي اشاره كنم. ببينيد، در محيط اطراف ما منابع نوراني متعددي وجود دارد، خورشيد، چراغ‌ها و بازتاب اين نورها روي محيط اطرافمان. اگر اين همه نور از اجسام مختلف به ما نمي‌رسيد، هيچ چيزي هم ديده نمي‌شد، چرا كه ديدن، يعني رسيدن نور يك جسم به چشم، تحريك الكتريكي سلول بينايي و ارسال يك پيام به مغز و تحليل اين پيام در مغز.

نظريه‌هاي غالب علمي، اين روزها، ديدن را چنين توصيف كرده‌اند؛ اما يك مشكلي وجود دارد؛ نور خورشيد را با نور شمع مقايسه كنيد. شدت نور خورشيد به حدي است كه اصلاً نمي‌توانيد يك ثانيه به طور مستقيم به آن نگاه كنيد (هرگز هم امتحان نكنيد)، اما نور شمع شدت بسيار بسيار كمتري دارد. چشم شما بايد مرتب در محيط‌هاي مختلف، ‌با منابع نوراني كه شدت‌هاي مختلفي دارند، طرف شود. تفاوتي چند هزار برابر! اينجاست كه ساز و كار نهايي چشم به كار مي‌افتد و به جاي اينكه يك منبع نور با شدت نسبي 100 را، 100 برابر يك منبع نوري با شدت نسبي 1 حساب كند، تنها به اندازه` حدود دو برابر آن حس مي‌كند. به زبان ساده اختلاف 10، 100 و 1000 در چشم ما معادل 1، 2 و 3 است.

به موقعيت رانندگي در شب دقت كنيد. محيط بيرون به شدت تاريك است. اگر يك چراغ كوچك هم داخل ماشين روشن شود، چشم ما آن را به صورت يك چراغ كوچك با تاريكي بيرون مقايسه نمي‌كند. به عبارت ديگر همان‌طور كه نور خيلي شديد براي چشم به طور نسبي با شدت كمتري احساس مي‌شود، به همين معنا، نور با شدت خيلي كم، با شدت نسبي بيشتري احساس خواهد شد. به همين دليل با روشن كردن يك چراغ كوچك هنگام شب در ماشين، ممكن است كاملاً ديد شما نسبت به محيط تاريك بيرون از ماشين، مختل شود. در ادامه به چند نكته جالب توجه كنيد.روشنايي داخلي وسايط نقليه

وقتي وسيله نقليه در شب به كار گرفته مي‌شود، انعكاس نورهاي داخلي روي شيشه جلو مشكلات خاصي به همراه خواهد داشت. با اينكه هر وسيله` نقليه پيكربندي خاص خود را دارد، اما براي جلوگيري از چنين مشكلاتي، دستورالعمل‌هاي زير موثر خواهد بود:

)1 قرار دادن كنترلگرها و صفحه‌هاي نمايشگر كه نور مصنوعي براي آنها تعبيه شده، در ارتفاعي كه بالاتر از سطح ديد راننده نباشد. به طور كلي سطوح نوراني داخل اتومبيل روي پانل اصلي را بايد پايين‌تر از منطقه ديد راننده قرار داد.

)2 مكان عناصري كه داراي نور هستند، بايد به گونه‌اي باشد كه انعكاس نور آنها در شيشه جلو ديده نشود.

)3 استفاده از حفاظ براي نورهاي شديد و خيره‌كننده روي پانل اصلي اتومبيل .

4(استفاده از چراغ‌هاي توكار در صورت امكان براي روشنايي داخل اتومبيل.

)5 كنترل شيب شيشه جلو به‌طوري كه انعكاسات (اگر نمي‌توان از آنها جلوگيري كرد) به قسمت‌هاي ديگر آن مخصوصاً قسمتي كه براي ديد راننده ضروري است، راه پيدا نكند.

)6 استفاده از پرده براي جداسازي نور قسمت مسافران از جايگاه راننده كه البته بيشتر در اتوبوس‌هاي مسافربري كاربرد دارد.‌

هفته نامه سلامت