يك تحقيق جديد نشان مي‌دهد كه تصوير برداري ام.آر.اي ممكن است جايگزين قابل تحمل‌تري را براي كولونوسكوپي متداول در غربالگري براي سرطان روده بزرگ باشد.

به گزارش پايگاه اينترنتي رويترز، در تصويربرداري از روده بزرگ با استفاده از ام.آر.اي (ام.آر.آي كولونوگرافي) تصاويري از روده بزرگ گرفته مي‌شود كه شبه تصاويري مشاهده شده در كولونوسكوپي هستند.

با اين وجود، در اين روش برخلاف كولونوسكوپي لازم نيست لوله بلندي وارد مقعد شود و بعلاوه با استفاده از يك روش خاصي به نام "برچسب‌گذاري مدفوعي" ديگر نيازي نيست بيماران تحت عمل آزاردهنده پاكسازي روده كه براي انجام كولونوسكوپي‌هاي متداول ضروري است، قرار بگيرند.

طبق اين مطالعه كه در مجله "‪ "Gut‬منتشر شده است، اين يافته‌هاي جديد نشان مي‌دهند كه ام.آر.آي كولونوگرافي مي‌تواند پليپ‌هايي را كه احتمال سرطاني شدن دارند را به دقت تشخيص دهد.

اين يافته‌ها ناشي از مطالعه ‪ ۳۱۵‬بزرگسال بالاي ‪ ۵۰‬سال است كه تحت غربالگري ام.آر.آي كولونوگرافي قرار گرفته بودند.

دكتر "كريستين اي. كوهل" از "بيمارستان دانشگاهي اسن" در آلمان و همكارانش دريافتند كه ام.آر.آي كولونوگرافي براي تشخيص پليپ‌هاي كه قطري بيشتر از ‪ ۵‬ميلي‌متر دارند كاملا مناسب است اما بر عكس، تقريبا هيچگاه پليپ هاي كوچكتر را تشخيص نمي‌دهد.

درحاليكه نتايج حاصل از اين مطالعه اميدواركننده است،محققان معتقدند كه كولونوسكوپي متداول اولين روش منتخب براي غربالگري سرطان روده بزرگ خواهد بود.

يك مزيت مهم كولونوسكوپي متعارف اين است كه پليپ‌هايي كه تشخيص داده مي‌شوند را مي‌توان در جريان اين روند بيرون آورد يا از آنها نمونه برداري كرد.

اين مطالعه در شماره اوت ‪ 2010‬نشريه "‪ "Gut‬منتشر شده است.