به نظر می‌رسد التراسوند روشی موثر و در عین حال ایمن برای تشخیث تومورهای سینه در زنان باردار است. محققان مركز تشخیص سرطان "‏Anderson‏" در آمریكا اخیراً گروهی از زنان را در مورد نحوه تشخیص و درمان سرطان در حین دوره بارداری مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج این تحقیقات در ژورنال ‏Radiology‏ به چاپ رسیده است. بر طبق تحقیقات انجام شده التراسوند ۱۰۰% توانسته سرطان را شناسایی كند، در حالی كه ماموگرافی ۹۰% از موارد را شناسایی كرده است. تغییرات هورمونی در دوره بارداری باعث افزایش حجم و سفتی سینه می‌شود، بنابراین شناسایی توده‌های مختلف در درون سینه مشكل می‌شوند. به علاوه نیاز به تشخیص و درمان سریع در این موارد تا حد بسیار زیادی با ایمنی و سلامت جنین در ارتباط است و همین مسأله باعث پیچیدگی و دشواری این گونه موارد می‌شود.
بر طبق تحقیقات به عمل آمده در ۲۳ زن كه مورد آزمایش قرار گرفتند، ۲۴ توده سرطانی مشاهده شد. ۱۷ تومور توسط تركیبی از التراسوند و ماموگرافی و ۴ تومور به تنهایی توسط التراسوند و سه تومور نیز به تنهایی توسط ماموگرافی شناسایی شد. ماموگرافی ۱۸ تومور را در ۲۰ زن باردار كه ماموگرافی انجام دادند شناسایی كرد (۹۰%). در حالی كه التراسوند تعداد ۲۱ تومور را در این ۲۰ زن شناسایی كرد. (۱۰۰%). به علاوه التراسوند متاستاز سرطان را به غدد لنفاوی در ۱۵-۱۸ نفر از این زنان یعنی حدود (۸۳%) مشخص كرد. اكثر این بیماران یعنی حدود ۱۸ نفر از آنها دارای كارسنیوم مجرای شیردهی بودند كه بسیار خطرناك است. شش درصد دارای سرطان مرحله ‏III، ۳۰% دارای سرطان مرحله ‏II، یكی از آنها دارای سرطان سینه نوع ‏I‏ و باقیمانده آنها دارای سرطان مرحله ‏IV‏ با متاستاز به سمت كبد بودند.
از آنجا كه مراحل سرطان در این تحقیقات پیشرفته بود، ۱۶ نفر از این بیماران (۷۰%) تحت شیمی‌درمانی بر پایه آنتراسایكلین قرار گرفتند. این نوع شیمی درمانی كمترین خطر را برای رشد جنین دارد و برای زنان باردار تحت درمان بهترین نوع شیمی درمانی است، چرا كه در زنان باردار معمولاً از انجام اعمال جراحی یا پرتودرمانی اجتناب می‌شود