پرتو درماني، درماني بي‌درد، كم عارضه، اما بسيار مؤثر براي سرطانها محسوب مي‌شود.

دكتر پيمان حداد راديوتراپيست و انكولوژيست در گفت‌وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» ايسنا،‌ واحد علوم پزشكي تهران پرتو درماني (راديو تراپي) را در كنار جراحي و شيمي‌درماني يكي از سه روش اصلي درمان سرطان عنوان كرد و گفت: پرتودرماني به تنهايي يا با بهره‌گيري از امكانات ساير رشته‌هاي آنكولوژي ( علم شناخت و تشخيص سرطان) نقش بسيار مهمي در معالجه قطعي بيماران مبتلا به سرطان دارد.

وي افزود: راديوتراپي در موارديكه سبب بهبود قطعي نمي‌شود طول عمر بيماران را به ميزان قابل ملاحظه‌اي افزايش مي‌دهد يا حداقل باعث تسكين كامل ناراحتيهاي آنها مي‌شود.

حداد اظهار كرد: پرتو درماني كه برخي به اشتباه از آن به عنوان برق گذاشتن ياد مي‌كنند استفاده از پرتوهاي

پر انرژي ايكس، گاما يا الكترون براي كشتن سلولهاي بدخيم است.

وي با اشاره به اينكه پرتو درماني يك درمان موضعي است و تنها فقط سلولهاي بدخيم در منطقه مورد تابش اشعه قرار مي‌گيرند، به ايسنا گفت: سلولهاي سرطاني در مقابل اشعه حساسيت بيشتري از سلولهاي طبيعي دارند و زودتر از بين مي روند.

اين آنكولوژيست تصريح كرد: هر عارضه جانبي كه هنگام پرتو درماني ايجاد مي‌شود معمولاً موقتي و خيلي زود بهبود مي‌يابد؛ هرچند خطر نسبتاً ناچيزي از عوارض درازمدت يا دائمي راديوتراپي وجود دارد كه بسته به محل درمان در بدن و ميزان اشعه مورد استفاده متفاوت است.