محققان آمريكايي روشي ابداع كرده‌اند كه انجام پرتو درماني را كم خطرتر مي‌كند.

به گزارش پايگاه اينترنتي فناوري نانو، گروهي از محققان "دانشگاه ايالتي نيويورك" در "بوفالو" با استفاده از نانو ذرات سيليكاي اصلاح شده روشي اختصاصي جهت انتقال ماده فعال‌شونده با نور به سلولهاي سرطاني ارائه دادند.

محققان نانو ذرات متخلخل سيليكا را به گونه‌اي اصلاح كردند كه بين اين نانو ذرات و ملكول‌هاي ماده فعال‌شونده با نور پيوند محكمي برقرار شد.

ماده فعال‌شونده در مجاورت نور راديكال‌هاي اكسيژن توليد مي‌كند كه قادر است كه از پوسته متخلخل سيليكا عبور كرده و به بيرون راه يابد.

محققان دريافتند كه سلول‌هاي سرطاني روده بزرگ براحتي نانو ذرات حاوي ماده فعال‌شونده با نور را جذب مي‌كنند و با تابش نور به اين سلول‌ها مي‌توان آنها را از بين برد اما به سلول‌هايي كه در برابر اين ذرات قرار نگرفتند، هيچ آسيبي وارد نشد.

محققان اعلام كردند كه در حال ابداع نسل دوم نانو ذرات حاوي ماده فعال شونده با نور هستند كه حاوي مولكول‌هايي جهت هدف‌گيري سلولهاي سرطاني و تصويربرداي از آنها باشد.

اين مطالعه در مجله "گزارش‌هاي نانو" (‪ (Nano letters‬منتشر شده است.