يک متخصص راديولوژي:
در زمينه پرتودرماني برخلاف پرتونگاري تشخيصي عقب‌ماندگي محسوسي داريم
عوارض احتمالي پرتودهي غيرضروري مي تواند در نسل هاي آينده نمايان شوديک متخصص راديولوژي گفت: استفاده نا به جا و غير ضروري از پرتونگاري مداخله‌يي و تشخيصي و نيز عدم آگاهي نسبت به دانش اين رشته از جمله عوامل اصلي آسيب ها و پيامدهاي همراه با پرتودهي است.

دکتر حسن علي ندايي، متخصص راديولوژي و عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا علوم پزشکي تهران با بيان اين مطلب افزود: اثرات زيان بار اشعه ايکس از زمان کشف آن به مرور شناخته شد تا اينکه کم کم دانشي به نام راديوبيولوژي(پرتوزيست شناسي) پديد آمد که به بررسي اثرات زيان بار و مخرب پرتوها مي پردازد.

وي ادامه داد: اين اثرات که هم در زمينه تشخيصي و هم در زمينه درماني ديده مي شود براساس احتمال بروز به دو دسته احتمالي و قطعي طبقه بندي مي شود.

ندايي در خصوص عوارض احتمالي تماس با پرتوها گفت: آثار احتمالي پرتودهي، عوارضي هستند که سطح و آستانه‌اي ندارند و به دنبال هر دوزي امکان وقوع آن ها وجود دارد و ممکن است در ساليان بعد و حتي در نسل‌هاي بعدي به صورت جهش ژنتيکي نمايان شود.

وي افزود: با اين حال عوارض قطعي کاملا وابسته به مقدار دوز پرتودهي هستند مانند عوارض پرتودهي بر سلامت جنين در صورت تماس با مقدار خاصي از پرتو بروز مي يابند.

اين متخصص راديولوژي تصريح کرد: امروزه با استفاده از اشعه ايکس و پرتو گاما بسياري از بيماري‌ها قابل تشخيص و درمان هستند اما در صورت استفاده نا به جا و غير ضروري و ناآگاهي نسبت به دانش اين مقوله بسياري از اين آسيب ها ممکن و محتمل هستند.

وي در ادامه تاکيد کرد: خوشبختانه در ايران در راديولوژي و پرتونگاري تشخيصي از بسياري از استانداردهاي اروپايي کمتر نيستيم و در اين زمينه سرمايه گذاري بسيار خوبي ضرورت گرفته شده است.

اين عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران افزود: اما در زمينه راديوتراپي نقصان و عقب ماندگي محسوسي ديده مي شود که در چند سال اخير در جهت جبران آن گام هاي خوبي برداشت شده است.

وي به علت دور بالاتر راديوتراپي اثرات آن را زيان بارتر و خطرناکتر دانست و گفت: هرچه قدر از راديوگرافي‌هاي غير ضروري کاسته شود و بر دانش و مهارت متخصصين ما افزوده شود اين اثرات و پيامدهاي زيانبار کاهش خواهد داشت.