رييس واحد فيزيک راديوتراپي دانشگاه علوم پزشکي شيراز عنوان كرد:
درمان حدود 90 درصد سرطاني‌ها با راديوتراپي
ضرورت برخورداري از روش‌هاي جديد پرتودرمانيرييس واحد فيزيک راديوتراپي دانشگاه علوم پزشکي شيراز با بيان اينكه حدود 80 تا 90 درصد بهبوديافتگان از سرطان تحت درمان با راديوتراپي بوده‌اند، گفت: با استفاده از روش‌هاي جديد پرتودرماني، پرتودهي به تومور با اطمينان بيشتري انجام شده و افزايش احتمال درمان و کاهش اثرات ناخواسته را به دنبال دارد.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه فارس، دکتر محمدامين مصلح شيرازي در نشستي با خبرنگاران، جراحي، راديوتراپي (پرتو درماني) و شيمي درماني را سه روش اصلي درمان سرطان عنوان كرد و گفت: در راديوتراپي از اشعه‌هاي پر انرژي مانند پرتوهاي ايکس، گاما و الکترون براي درمان تومورهاي سرطاني استفاده مي‌شود.

وي گفت: راديوتراپي در سطح جهان براي درمان حدود 50 تا 60 درصد بيماران سرطاني به كار گرفته مي‌شود. همچنين راديوتراپي بخشي از درمان حدود 80 تا 90 درصد بهبود يافتگان از سرطان است.

به گفته اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي شيراز، راديوتراپي براي درمان‌هاي بنيادي و اساسي، تسکيني و کمکي نيز به کار گرفته مي‌شود. در درمان‌هاي بنيادي از راديوتراپي به عنوان روش اصلي درمان سرطان‌ها از جمله سرطان سر و گردن مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در روش تسکيني نيز به منظور کاهش درد و عوارض حاد مانند متاستازهاي استخوان يا فشار تومور به نخاع از راديوتراپي استفاده مي‌شود. در روش کمکي، راديوتراپي براي کمک به افزايش اثربخشي درمان اوليه به كار گرفته مي‌شود.

دکتر مصلح شيرازي اشعه خارجي و براکي تراپي را از انواع اصلي راديوتراپي عنوان كرد و گفت: در راديوتراپي با اشعه خارجي، منبع اشعه خارج از بدن بيمار واقع شده و به طرف آن مي‌تابد. بيش از 90 درصد درمان‌ها با راديوتراپي اشعه خارجي انجام مي‌شود. در براکي تراپي نيز منبع اشعه در حفره‌اي از بدن قرار داده شده يا درون بافت کاشته مي‌شود.

وي در ادامه افزود: طي10 تا 15 سال اخير در سطح دنيا، پيشرفت تکنولوژي جهش‌هاي بزرگ در راديوتراپي را به دنبال داشته است. به اين ترتيب تعيين محل و حجم تومور توسط دستگاه‌هاي تصويربرداري ct يا mri، طراحي درمان، شبيه‌سازي درمان و رساندن اشعه به محل مورد نظر از مهم‌ترين فرايندهاي معمولي در راديو‌تراپي مدرن به شمار مي‌روند.

رييس واحد فيزيک راديو‌تراپي دانشگاه علوم پزشکي شيراز گفت: مدرن‌ترين روش‌هاي راديوتراپي که امروزه مورد استفاده قرار مي‌گيرد، با راهنمايي تصويربرداري پزشکي صورت گرفته و اين تصاوير نقش مهمي در كليه مراحل درمان دارند.

به گفته دکتر مصلح شيرازي مرکز پرتودرماني جنوب ايران واقع در بيمارستان نمازي شيراز به علت کمبود سرمايه‌گذاري در تجهيزات کلان، از پيشرفت‌هاي جراحي و شيمي درماني، بهره مند نشده است.


وي افزود: اخيرا وزارت بهداشت با اختصاص بودجه‌اي مناسب براي خريد گروهي از تجهيزات مدرن پرتودرماني، قصد تجهيز 5 مرکز پرتو درماني از جمله مرکز نمازي شيراز را دارد که سهم هر مرکز حدود 20 ميليارد ريال است. اين بودجه به دانشگاه‌ها پرداخت شده است. تجهيزات جديد امکان ارائه روش‌هاي پرتو درماني پيشرفته را فراهم مي‌سازد.

رييس واحد فيزيک راديوتراپي دانشگاه علوم پزشکي شيراز گفت: با استفاده از روش‌هاي جديد پرتودرماني، پرتودهي به تومور با اطمينان بيشتري در مورد مقدار و مکان آن انجام شده و بافت‌هاي سالم ميزان اشعه کمتري را دريافت مي‌کنند. اين امر افزايش احتمال درمان و کاهش اثرات ناخواسته را به دنبال دارد.