گروهي از محققان دانشگاه ايالتي نيويورك در بوفالو با استفاده از نانوذرات سيليكاي اصلاح شده روشي اختصاصي جهت انتقال ماده فعال شونده با نور به سلول‌هاي سرطاني ارائه كرده‌اند.


به گزارش سرويس فن‌آوري خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، فتوديناميك درماني روشي است كه در آن يك ماده شيميايي در حضور نور فعال شده و با توليد راديكال اكسيژن سلول‌ها را از بين مي‌برد.


اين روش در درمان سرطان‌هاي محدودي موثر مي‌باشد.


مدتهاست كه سرطان‌شناسان به اين فكرند كه با محدود كردن تجمع داروي فعال شونده در سلول‌هاي سرطاني و محافظت سلول‌هاي سالم از آسيب‌هاي ناخواسته گستره درماني روش فتوديناميك درماني را افزايش دهند.


محققان دانشگاه ايالتي نيويورك روشي اختصاصي جهت انتقال ماده فعال شونده با نور به سلول‌هاي سرطاني ارائه كرده‌اند.


اين افراد نانوذرات متخلخل سيليكا را به گونه‌اي اصلاح كردند كه بين اين نانوذرات و ملكول‌هاي ماده فعال شونده با نور پيوند محكمي برقرار شد.


در مجاورت نور، ماده فعال شونده راديكال‌هاي اكسيژن توليد مي‌كند كه قادر است كه از پوسته متخلخل سيليكا عبور كرده و به بيرون راه يابند.


اين محققان دريافتند كه سلول‌هاي سرطاني كولون به راحتي نانوذرات حاوي ماده فعال شونده با نور را جذب مي‌كنند و با تابش نور به اين سلولها از بين مي‌روند.


در مقابل آن سلول‌هايي كه در برابر اين ذرات قرار نگرفتند با هيچ گونه آسيبي مواجه نشدند. اين افراد اعلام كردند كه در حال توسعه نسل دوم نانوذرات حاوي ماده فعال شونده با نور هستند كه حاوي ملكول‌هايي جهت هدف‌گيري سلول‌هاي سرطاني و تصويربرداري از آنها مي‌باشند.


نتايج اين مطالعه در مجله Nano letters منتشر شده است.