نتايج پژوهش محقق كشورمان نشان داد
3 درصد بيماران ديابت نوع يك نابينا مي‌شوند
جام جم آنلاين: رسول قره‌آغاجي محقق جوان كشورمان براي طرح بررسي عوامل موثر بر كم بينايي و نابينايي در ديابت، در هفتمين جشنواره دانشجويان ممتاز و مبتكر، رتبه سوم را كسب كرد. بر اساس اين طرح حدود 3 درصد بيماران ديابت نوع يك نابينا مي‌شوند.
به گزارش فارس ، محقق جوان كشورمان گفت: تحقيقات نشان مي‌دهد كه بيش از 60 درصد از بيماران ديابت نوع 2 و تقريباً همه ‌بيماران ديابتي نوع1بعد از 20 سال به رتينوپاتي مبتلا مي‌شوند. 3.6 درصد بيماران ديابت نوع 1و 1.6درصد بيماران ديابت نوع2 نابينا مي‌شوند.

وي افزود: اين طرح شامل يكي از عوامل مهم ديابت،رتينوپاتي است كه خود يكي ازعوامل كم بينايي و حتي نابينايي است.

اين مبتكر جوان اضافه كرد: تعيين و مشخص كردن عوامل مؤثر در بروز و پيشرفت رتينوپاتي مي‌تواند كمك زيادي براي حل مشكل چشمي و جلوگيري از پيشرفت اين بيماري براي ديابتي‌ها باشد.

رتينوپاتي ديابتي عارضه‌اي ناشي از ديابت است كه به دليل تغييرات ايجاد شده در رگ‌هاي خوني رخ مي‌دهد.