آسيب شبکيه چشم در اثر بيماري ديابت طول کشيده را رتينوپاتي ديابتي گويند .

علل و عوامل خطرساز :

شبکيه داخلي ترين لايه چشم بوده که امواج نوراني را به پيام هاي عصبي تبديل مي کند و به سوي مغز مي فرستد .

آسيب شبکيه باعث کاهش بينايي و کوري مي شود .

آسيب شبکيه در اثر ديابت در کشورهاي پيشرفته شايعترين علت کوري محسوب مي شود .

سن بيمار به هنگام تشخيص بيماري ديابت و مدت زماني که دچار بيماري است بر بوجودآمدن آسيب شبکيه و شدت آن اثر دارد .

هر چه طول بيماري ديابت بيشتر باشد احتمال آسيب به شبکيه بيشتر و شدت آن زيادتر مي شود . ۱۰۰٪ بيماران ديابتي نوع ۱ و ۷۵٪ مبتلايان ديابت نوع ۲ بعد از ۲۰ سال از آغاز بيماري ديابت دچار آسيب شبکيه خواهند شد .

کنترل قند خون اثر بسيار مهمي در به تعويق انداختن آسيب شبکيه دارد .

کسانيکه قند خونشان را به دقت کنترل مي کنند بسيار ديرتر از آنها که قندهاي خون غيرطبيعي دارند دچار آسيب چشمي ناشي از ديابت مي شوند .

بيماري ديابت چگونه باعث آسيب به شبکيه و کاهش بينايي و يا کوري مي شود ؟

در اثر بيماري ديابت ، عروق آسيب مي بينند . آسيب عروقي در هر جايي مي تواند رخ دهد . آسيب عروق در اندام ها در پديد آمدن زخم هاي پاي افراد ديابتي شريک جرم است .

آسيب عروق در عضله قلب با بيماري ايسکمي قلبي و سکته هاي قلبي مرتبط است و آسيب عروق در شبکيه چشم مسئول تغييرات بينايي است .

در مراحل اوليه آسيب شبکيه در اثر ديابت ، عروق خوني شبکيه ضخيم و تنگ و پيچ خورده مي شوند . همچنين از ديواره آنها پلاسما نشت مي کند که باعث تاري ديد مي شود .

در مراحل پيشرفته تر بيماري ، در اثر برآورده نشدن نيازهاي غذايي و اکسيژن سلول هاي بينايي در شبکيه رگسازي در شبکيه شروع مي شود . رگ هاي جديد بسيار شکننده بوده ، در درون چشم خونريزي مي کنند ، باعث کندگي شبکيه مي شوند و در نهايت آسيب جدي به بينايي و کوري را باعث مي شوند .

علائم و نشانه ها

کاهش حدت بينايي و تاري ديد

نقطه هاي شناور در ميدان بينايي

بعضي مبتلايان تا هنگام عارضه دار شدن بيماري مثلاً خونريزي درون شبکيه هيچ علامت هشدار دهنده ندارند .

درمان :

کنترل ديابت و پرفشاري خون تنها راههاي پيشگيري از آسيب چشمي در بيماري ديابت است . البته بايد توجه داشت چنين درماني از پيشرفت آسيب به بينايي جلوگيري مي کند اما جلوي آسيبهاي قبلي را نمي گيرد .

بسياري از مبتلايان به ديابت نيازمند درمان با ليزر خواهند شد .

توسط ليزر عروق نشت کننده بسته و عروق شکننده از بين برده مي شوند .

در صورت خونريزي بدرون چشم ( درون زجاجيه ) کندگي شبکيه نياز به عمل جراحي ويترکتومي خواهد بود .

بهتر است بدانيد

بيماران ديابتي نيازمند معاينه ساليانه توسط چشم پزشک براي بررسي شبکيه چشم هستند . اين معاينه ساليانه ، در بيماران ديابتي نوع ۱ ، ۵ سال بعد از تشخيص بيماري بايد شروع شود .

عوارض چشمي بيماري ديابت

تاري ديد

گلوکوم ( آب سياه )

کندگي شبکيه

کوري

راههاي ديگر براي کاهش خطر ابتلا به بيماريهاي چشم ناشي از ديابت

سطح قند خون خود را تا حد ممکن در حد نرمال نگهداريد .

فشارخون خود را کنترل کنيد .

ميزان کلسترول خون خود را پايين نگهداريد .

سيگار نکشيد .

وزن خود را در حد متعادل نگهداريد .

بطور منظم ورزش کنيد .