قطع عضو، فشارخون بالا، نوروپاتي يا وجود مشكلات عصبي، دياليز يا پيوند كليه همچنين دفع آلبومين از كليه در بيماران ديابتي آنان را مستعد بروز مشكلات چشمي مي‌كند.


«نوشين نجفي‌زادگان» كارشناس آموزشي بيماران ديابتي انستيتو غدد داخلي ايران در گفت‌وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» ايسنا واحد علوم پزشكي ايران، ضمن اعلام مطلب فوق اظهار كرد: چشم افراد ديابتي در زمان طولاني در اثر افزايش قند خون تحت فشار قرار گرفته و اين مسئله منجر به بروز بيماري‌هاي چشمي از ضعف چشم تا نابينايي فرد مي‌شود.

وي با تاكيد بر لزوم معاينات چشمي اين بيماران به صورت دوره‌اي هر شش ماه يكبار اضافه كرد: تنها راه جلوگيري از بروز مشكلات چشمي افراد ديابتي، كنترل قند خون و رعايت رژيم غذاي صحيح همچنين اجراي فعاليت‌هاي بدني است.