سلامتيران:فوق تخصص شبکيه چشم گفت: «تمامي‌بيماران ديابتي نوع دوم به محض اينکه متوجه بيماريشان شدند بايد براي حفظ بينايي خود به چشم پزشک مراجعه کنند.»دکتر مهدي بهنيا، اظهار داشت: «ديابت و افزايش قند خون موجب تنگ شدن و در نهايت بسته شدن عروق خوني شبکيه چشم شده و به کم بينايي و نابينايي در فرد بيمار منجر مي‌شود.» وي اضافه کرد:«در صورتي که مبتلايان به بيماري ديابت نوع اول تا دو سال بعد از تشخيص بيماري و ديابتي‌هاي نوع دوم به محض تشخيص بيماري به چشم پزشک و متخصصان مربوطه مراجعه کرده و اقدامات چشمي‌از جمله ليزر درماني را آغاز کنند، مشکلي از نظر بينايي نخواهند داشت.» اين فوق تخصص شبکيه چشم ادامه داد: «از آنجايي که بيشتر ديابتي‌هاي نوع دوم که اکثر آنها را افراد مسن تشکيل مي‌دهند مدت‌هاست بيماري قند خون دارند اما از بيماريشان بي‌خبرند بايد هرچه سريع‌تر اقدامات چشم پزشکي خود را شروع کنند.» دکتر بهنيا در خاتمه با اشاره به ديابت بارداري گفت: «با توجه به اينکه ديابت بارداري بعد از زايمان متوقف مي‌شود، آنها با مشکلات چشمي‌مواجه نمي‌شوند.»