تمام بیماران دیابتی باید بدانند:
• آسیب چشم از علل مهم معلولیت در بیماران دیابتی است
• دیابت عامل اصلی موارد جدید کوری در کشورها می باشد.
• بروز کوری در بیماران دیابتی که قند خود را کنترل نکرده اند ، 25 برابر افراد غیر دیابتی است.
• علت اصلی در آسیب چشم افزایش قند می باشد و ضایعه چشم در بیماران دیابتی که قند خود را بطور جدی کنترل نموده اند بسیار نادر است.
• دیابت تمام اجزا چشم مانند شبکیه ، زجاجیه ، قرنیه ، عدسی و ملتحمه را آسیب می زند.
• سیر آسیب چشم بی سرو صدا و بدون درد است
• حتی در مراحل شدت بیماری ممکنست هیچ علامتی وجود نداشته باشد.

• آسیب شبکیه می تواند باعث کوری غیر قابل برگشت شود و لذا در معاینات چشم باید به آن توجه ویژه نمود.
• حتی با آسیب شدید شبکیه ممکن است بینایی خوب باشد.اگر در این زمان مداخلات درمانی صورت گیرد ممکن است بینایی حفظ گردد و لذا معاینه منظم و مکرر چشم حتی در افراد بدون علامت لازم می باشد.
• آسیب شبکیه ممکن است به قدری پیشرفت کند که باعث خونریزی زجاجیه ، تورم لکه زرد و کنده شدن شبکیه گردد، در این صورت بینایی به شدت کاهش می یابد.

• بیماران باید بدانند افزایش قند با آسیب چشم ارتباط مستقیم دارد و لذا برای پیشگری باید قند را به طور جدی کنترل کنند.
• فشار خود بطور مستقل باعث آسیب شبکیه می گردد و کنترل مناسب آن در پیشگیری از آسیب چشم نقش بسزایی دارد.
• افزایش چربی خون که در بیماران دیابتی شایع است باعث نشت عروق چشم و تشکیل اگزودا سخت در شبکیه می کند و لذا باید بطور کامل درمان گردد.
• دفع پروتئین از ادرار ( نفروپاتی دیابتی ) آسیب شبکیه را شدت می بخشد و لذا این افراد باید در اولین فرصت به چشم پزشک مراجعه کنند.
• در بیمارانی که دچار گزگز و کرختی پا (نروپاتی ) شده اند آسیب شیکیه بسیار بیشتر است و باید از نظر بینایی و شبکیه تحت مراقبت قرارگیرند.
• ارتباط تغییر شکل مفاصل ناشی از دیابت با آسیب شبکیه به اثبات رسیده است و لذا این افراد نیز باید سریعتر به چشم پزشک مراجعه کنند.

• آسیب شبکیه با بارداری تشدید می شود و لذا زنان دیابتی قبل از بارداری باید معاینه کامل چشم شوند و در دوران بارداری هر سه ماه ودر صورت لزوم بیشتر به چشم پزشک مراجعه کنند .این معاینات باید در هفته ششم بعد از زایمان نیز ادامه یابدکه در حفظ بینایی اهمیت بسزایی دارند.
• در زنان باردار که دچار آسیب شبکیه شده اند بعلت خطر خونریزی زجاجیه باید سزارین را در نظر داشت.
• لذا ارتباط نزذیک بیماران دیابتی با تیم معالج خود در پیشگیری از این عوارض بسیار موثر است.

• بیماران مبتلا به آسیب شبکیه باید از منافع درمان به موقع و زود هنگام درمان با لیزر در پیشگیری از نابینایی آگاه شوند.
• بسیار مهم است که سطح آسیب چشم در هر معاینه ثبت و در نوبت های بعدی به پیشرفت آن توجه گردد و در صورت لزوم ویترکتومی و لیزر درمانی شروع گردد.

لذا توصیه می گردد
1. تمام بیماران دیابتی تیپ یک 5 سال پس از ابتلا و یا در زمان بلوغ معاینه سالیانه چشم را شروع کنند.
2. بیماران دیابتی تیپ دو باید در زمان تشخیص مورد معاینه چشم قرار گیرند و سپس بر اساس نظر چشم پزشک بطور منظم تحت مراقبت قرار گیرند.
3. زنانن دیابتی که قصد بارداری دارند باید در قبل از بارداری و یا در اولین فرصت در زمان بارداری تحت معاینع چشم قرار گیرند و سپس در هر سه ماه مورد معاینه مجدد قرار گیرند.شش هفته پس از زایمان چشم ها باید مورد معاینه مجدد قرار گیرد.