سلامتيران: تازه‌ترين تحقيقات نشان مي‌دهد که عملکرد ناقص مولکولي ممکن است دليل ابتلا به فشارخون بالا، ديابت و يا مشکلات ايمني باشد.


به گزارش هلث دي، نوعي از آنزيم‌ها هم هستند که به نام پروتئاز معروف‌اند و در بدن عملکرد بخش‌هايي از گيرنده‌هايي که موجب کاهش فشارخون مي‌شود را نيز کاهش مي‌دهند. طبق تحقيقات دانشمندان دانشگاه کاليفرنيا، اگر بتوان مهارکننده‌اي براي اين آنزيم‌ها ساخت، مي‌توان از آسيب‌هاي ناشي از آن جلوگيري کرد. با وجود اين، پروتئاز‌ها يا همان آنزيم‌ها اگر گيرنده‌هاي انسولين تخريب شوند، متابوليسم طبيعي گلوکز غيرممکن خواهد شد و انسولين نمي‌تواند عملکرد طبيعي خود را انجام دهد، در نتيجه بيماري ديابت بروز مي‌کند. پروتئاز همچنين مي‌تواند سبب تخريب گيرنده‌هايي شود که مسوول مبارزه با عفونت‌هاي ايجاد شده در بدن هستند، به دنبال تخريب اين گيرنده‌ها عفونت در بدن ايجاد مي‌شود.