ايسنا: نتايج يك تحقيق نشان داده است كه ديابت باعث نامنظم شدن ضربان قلب مي‌شود.

پژوهشگران در اين مطالعات دريافتند كه مبتلايان به ديابت40 درصد بيشتر دچار بي‌نظمي مزمن ضربان قلب مي‌شوند. اين محققان به سرپرستي دكتر ساشا دوبلين از انستيتو تحقيقاتي بهداشت عمومي همچنين دريافتند كه اين خطر در افرادي كه مدت ابتلاي آنها به ديابت طولاني‌تر بوده و كمتر قند خون خود را كنترل مي‌كنند، افزايش مي‌يابد. اين پژوهش طي يك دوره سه ساله انجام گرفت و در اين مدت محققان بيش از 1400 بيمار را تحت مطالعه قرار دادند. اين بيماران با 2200 نفر ديگر در گروه كنترل مقايسه شدند. اين پژوهش اولين مطالعه‌اي است كه در آن رابطه بين بي‌نظمي ضربان قلب با طول دوره ديابت و ميزان قند خون مورد آزمايش قرار گرفته است. در اين تحقيق فاكتورهايي چون سن،‌ جنسيت و فشار خون مورد توجه قرار گرفت. همچنين مانند هر پژوهش ديگري موضوع وزن نيز در اين افراد به دقت بررسي شد. محققان دريافتند احتمال بروز بي‌نظمي ضربان قلب در بيماران ديابتي 40 درصد بيشتر است.