محققان کاليفرنيايي نوعي رژيم درماني متشکل از دو دارو ابداع کرده‌اند که مي‌تواند مبتلايان به ديابت نوع يک را از وابستگي به انسولين و محدوديت‌هاي غذايي بطور کامل برهاند.
به گزارش سایت انجمن درمانگران ایران از وب اينديا، پژوهشگران انستيتو آلرژي و ايمونولوژي انستيتو«لاجولا» موفق شده‌اند روند پيشرفت بيماري ديابت نوع يک را در موش‌ها وارونه نمايند.

قربانيان ديابت نوع يک که معمولا" کودکان يا بزرگسالان جوان را شامل مي‌شود، قادر به توليد انسولين نيستند. دانشمندان در قالب مطالعات خود آميزه‌اي از دو درمان آنتي بادي (anti-CD3 ) و «proinsulin peptide» را مورد آزمايش قرار داده و متوجه شدند آنتي بادي ( anti-CD3) که قادر است تأثيرات ديابت نوع يک را براي مدت بيش از يک سال معکوس نمايد، درقالب درمان تلفيقي مي‌تواند براي تمام عمر جلوي آثار مخرب بيماري ديابت را بگيرد.

از آنجايي که تبعات ابتلا به ديابت به مرور زمان با پيشرفت بيماري، گسترش مي‌يابد، محققان اميد وارند که بتوانند با بهره گيري از شيوه درمان جديد، از آسيب هاي ارگاني که ديابتي‌ها تجربه مي‌کنند، پيشگيري نمايند.