به گفته محققان؛ عصاره پوست درخت کاج قند خون را در افراد مبتلا به ديابت نوع دو کاهش مي دهد.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه چهارمحال وبختياري، به گفته محققان؛ اغلب افراد مبتلا به ديابت نوع دو داراي کلسترول بالا بوده و نيمي از آنها تجربه فشار خون دارند.

محققان، آزمايشهايي را بر روي 49 مرد و زن 40 تا 75 ساله انجام دادند که به ديابت نوع دو مبتلا بودند و از داروهاي ضد ديابت استفاده مي کردند.

با وجود اين که داروهاي آنها سطح قند خون را سريع پايين مي آورد، اما فشار خون آنها را بالا مي برد که براساس اين تحقيق، دليل اين امر ناشي از مصرف ماده يمين اوپنال است.

در پي درمان جديد، از ورود ماده يمين اوژنال به بدن بيماران با استفاده از عصاره کاج کنترل شد که فشار خون 3/58 درصد از بيماران را کنترل کرد.