برخي افراد مي‌گويند قند انگور مي‌تواند سبب چاقي يا افزايش قندخون شود. اينها همگي تفکرات اشتباه است.
به گفته متخصصان تغذيه يک فرد مبتلا به ديابت با توجه به کالري‌اي که براي او تجويز شده و گفته شده که مثلا در روز مي‌تواند 3 واحد ميوه مصرف کند، مي‌تواند يک واحد آن را انگور انتخاب کند و ساير واحدها را از ساير ميوه‌ها بهره بگيرد تا نوسان قندخون کمتر باشد. اين موضوع هم که گفته مي‌شود انگور چاق‌کننده است درست نيست. قند انگور هم مانند ساير ميوه‌ها است و مي‌تواند مانند يکي از واحدهاي ميوه در طول روز مصرف شود. قند موجود در انگور به ويژه انگور خشک يا کشمش مي‌تواند از کاهش شديد قندخون و نوسانات آن پيشگيري کرده و دقت و تمرکز را به ويژه در دانش‌آموزان در فصل امتحان افزايش دهد