جستجو در سایت توسط گوگل

نمایش نتایج 1 تا 2 از 2 مجموع

موضوع: درمان ديابت با طب گياهي چين

 1. #1
  دکتر نادر آفلاین است مدیر کل انجمن ها
  تاریخ عضویت
  Nov 2004
  موقعیت
  آمریکا
  ارسالها
  38,906

  پیشفرض درمان ديابت با طب گياهي چين

  نويسنده : دكتر ايرج نبي پور ( دانشگاه علوم پزشكي بوشهر)

  فهرست :

  پيشگفتار
  تاريخ و فلسفة پزشكي چين
  ديابت براساس فلسفة پزشكي چين
  پژوهش هاي جديد در طب گياهي چين براي درمان ديابت
  درمان افتراقي ديابت در طب سنتي چين
  فرمولاسيون هاي داراي امتياز (Patent) طب گياهي چين
  عوارض ديابت و طب گياهي چين از منظر علمي
  منابع
  پيشگفتار :

  ديابت مليتوس ، مهمترين بيماري متابوليك انسان است كه بيش از 150 ميليون نفر در جهان و نزديك به 3 ميليون نفر در ايران به آن دچار هستند؛ انتظار مي رود كه اين تعداد در سال 2010 به 221 ميليون نفر برسد و طبق پيشگويي سازمان بهداشت جهاني ، اين رقم در سال 2025 در بالغين به 300 ميليون نفر خواهد رسيد. اين درحالي است كه كنترل قند خون اين بيماران با روش هاي استاندارد و مصرف داروهاي شيميايي هنوز براي پيشگيري از عوارض آن مانند عوارض قلبي – عروقي ، بيماري هاي چشمي ، نوروپاتي و نارسايي كليه كافي نيستند و به نظر مي رسد كه براي درمان اين بيماري كه اكنون به صورت يك اپيدمي نهفته محسوب مي شود ، مي بايست راههاي ديگر را جستجو نمود. طب سنتي چيني يكي از اين راههاي مكمل و جانبي مي باشدكه در اين مكتب پزشكي براي درمان ديابت از طب سوزني ، طب گياهي و توصيه هاي غذايي استفاده مي شود. همچنين روش هاي مكتب سنتي طب چيني ، بيش از سه دهه است كه در كشورهاي غربي كاربرد يافته اند. بي شك بررسي پايه هاي اصولي طب سنتي چيني براي درمان ديابت مي تواند، مشابهت هاي بيشماري را كه با طب سنتي ايران زمين دارد به ما آشكار نمايد. در نتيجه با مطالعه پايه هاي درماني نهفته در ساختار كلاسيك طب سنتي چيني كه اكنون در قلب شرق دور هنوز زنده است، موجب گشايش روش هاي درماني طب سنتي ايران ، به ويژه ريشه هاي طب تمدن اسلامي كه در طول سده هاي مياني كاربرد داشته اند خواهد شد.

  افزودن بر اين كاربرد و تركيب طب سنتي چيني در درمان ديابت با طب مدرن مي تواند بسياري از تنگناهاي موجود را زدوده و دروازه هاي طب جامع و هولوستيك را براي هزارة جديد كه بر اساس فلسفة پسامدرنيته در حال شكل گيري است ترسيم نمايد.  تاريخ و فلسفة پزشكي چين


  از حدود 3000 سال پيش از ميلاد مسيح ، چيني ها براي گياهان مختلف ارزش طبي قائل بوده اند و اين گياهان موضوع اصلي علم گياه و طب در تاريخ اولية زندگي بشر بشمار مي آمده است. آغاز طب چيني وابسته به علم گياه را به سه امپراتور افسانه اي نسبت مي دهند. نخستين آنها فوهسي (Fu Hsi) بود كه 2900 سال پيش از ميلاد سلطنت داشته و براساس افسانه تائو (Tao) كه در آن خداي پان كو با تقسيم آشفتگي به دو اصل يانگ و يين ( Yang – Yin) جهان را تشكيل داد به توضيح فلسفه طب مي پرداخته است.

  اين انديشه ثنويت هم در طب و هم در فلسفه و فرهنگ عامه و مذهب چيني وجود دارد. در معارف چين، يانگ و يين دو نيروي حياتي آدمي و نشانة كيفيت هاي متضادند. يانگ با قدرت مردانه ، نشانه سمت چپ و كيفيت هاي مثبتي نظير خير، آسمان ، روز ،بلند ، داغ و اسيد و يين يا نيروي زنانه نشانه سمت راست و كيفيت هاي منفعلي مانند شر، زمين ، شب ، كوتاه ، سرد وقليا بود. چيني ها برا اين باور بودند كه اگر تمام عوامل در تعادل كامل باشند، بدن سالم و آسوده خواهد بود و بيماري محصول عدم توازن ميان دو نيروي حياتي است.

  به عبارت ديگر ، صفات يانگ صفات رجوليت و اثبات و صفات يين يعني حالت انوئيت و نفي ، مثلاً يك كندة هيزم خشكيده به تمام معني مظهرش يين مي باشد، ليكن اگر آن را آتش زنند همان لحظه مظهر يانگ مي شود و اين از آن جهت نيست كه تغيير ماهيت مي دهد و ذات آن عوض مي شود، بلكه از آن جهت است كه دو قوة فاعله و منفعلة مستور و نهفته در آن در هر دفعه در معرض تبديل از صورتي به صورت ديگر قرار دارد. به عبارت ديگر اختلاف اشياء ناشي از مادة ذاتي و جوهري آنان نيست بلكه در چگونگي عمل آنهاست و آن حالتي است كه به آنها عارض مي شود. از اين قرار كه ماده هر آن تغيير حالت مي دهد و در هر حالت داراي صفات جدا و خصائصي ديگر مي شود و از صورتي به صورت ديگر در مي آيد و در هر صورتي نامي جداگانه مي يابدو پنج عنصر آب ، آتش ، خاك ، فلز و چوب ، حاصل فعل و انفعال دو قوه يانگ و يين در عالم هستند. بنابراين فلسفة يانگ و يين اولاً يك فلسفة ديالكتيكي است و هستي بر اساس يك تضاد عاشقانه ساخته شده است؛ بر خلاف تضاد هگل كه از برخورد يك حالت خصمانه بوجود آمده است. همة هستي داراي يك وجود است. هم به تضاد ديالكتيكي توجه مي كند هم وحدت وجودي خود را حفظ مي كند. هستي بالذات وحدت دارد اما در حركت تضاد پيدا مي كند.

  دومين امپراتور افسانه اي چين در حدود سال هاي ميان 2838 تا 2700 پيش از ميلاد مي زيست و شن نونگ Shen Nung نام داشت.

  سومين امپراتور افسانه اي چين باستان هوانگ – تي Huang-Ti) ؛ 2600 سال پيش از ميلاد) بنابر روايات فراوان ، مؤلف ناي چينگ (Neiching) شناخته مي شود و اين ناي چينگ رساله كلاسيكي است كه به امراض داخلي مي پردازد و حدود 4500 سال پيش روي باريكه هاي خيزران نوشته شده و اساس تاريخ طب چين به حساب مي آيد. پزشكان باستان چين ، ادراك مناسبي از ديابت داشته اند. در يكي از كتاب هاي كهن تئوري طب چيني كه در 100 سال پيش از ميلاد گرد آوري شده است به وضعيت ژيائوكي ( Xiaoke) اشاره شده است كه امروزه به ديابت معروف است و با از دست دادن وزن در كنار اشتهاء و تشنگي فراوان مشخص شده است. بر اساس اين كتاب ، اين سندرم از مصرف چربي و شيريني زياد حادث مي شود كه امروز با نوع غير وابستة به انسولين ديابت همخواني دارد.

  در 752 بعد از ميلاد مسيح، پزشك معروف ، وانگ تائو Wang Tao ، به شرح ديابت با ادرار شيرين پرداخته و توصيه به مصرف پانكراس خوك به عنوان درمان نموده است.

  ديابت براساس فلسفة پزشكي چين


  بر پاية طب سنتي چين، ديابت به سه دستة فوقاني ، مياني و تحتاني ژيائوكي ( سندرم كاهش وزن و تشنگي ) تقسيم بندي مي شود و عموماً با خصوصيات تشنگي ، گرسنگي و تكرر ادرار و كاهش وزن خود را نشان مي دهد. كدورت ادرار و قند در ادرار نيز ممكن است همراه با اين علائم باشند – در هر شرايطي يكي از علائم بر ديگري چيرگي دارد- تشنگي فراوان در جيائو فوقاني ( شش) ، ميل به غذاي بيشتر در جيائو مياني ( معده) و تكرر ادرار در جيائو تحتاني ( كليه).

  · در سندرم ژيائوكي فوقاني ، حرارت شش موجب خشكي مايعات بدن و ايجاد تشنگي فراوان، بي قراري ، سرفه خشك ، پوست خشك ، خشونت صدا ، زبان قرمزخشك با يا بدون ترك، پوشش زباني زرد نازك و پالس تند قوي به ويژه در وضعيت Cun Position مي شود.

  · در سندرم ژيائوكي مياني، آتش معده موجب تشنگي فراوان و گرسنگي دائم و تمايل به نوشيدن مصرف مايعات سرد، حس سوزش در اپي گاستر، يبوست ، زبان قرمز با پوشش زرد كلفت و پالس تند قوي لغزان مي شود.

  · در سندرم ژيائوكي تحتاني ، كه با كمبود يين (Yin) كليه توأم است . تكرر ادرار ( شفاف يا كدر)، خشكي دهان در شب، تعريق شبانه ، درد كمر و استخوان درد، زبان ورقه شدة قرمز و پالس تند نخي عميق مشاهده مي شود.

  · در سندرم ژيائوكي تحتاني كه با كمبود هر دوي يين و يانگ كليه ( با چيرگي يانگ) توأم است ، تكرر ادرار كدر به ويژه در شب، درد وضعف در انتهاي كمر و زانوها، ناسازگاري به سرما ، بي حالي ، كاهش توانايي جنسي، زبان قرمز رنگ پريده با اثرات دندان و زبان با پوشش سفيد و پالس ضعيف – نخي و عميق مشاهده مي شود.

  ژيائوكي با سه عامل پيوند دارد: تغذية ناسالم ، اختلالات هيجاني و منظومة كمبود يين.

  تغذيه ناسالم به رفتارهاي خوردن و نوشيدن نامنظم كه موجب صدمه به عملكردهاي تبديلي و انتقالي طحال و معده مي شود دلالت دارد. غذاي انباشته شده به نوبة خود توليد حرارت دروني كرده و مايعات بدني را مصرف نموده و موجب كاهش وزن و تشنگي مي شود.

  اختلالات هيجاني طولاني با كاهش وزن و تشنگي كه موجب منع جريان qi ( كاي ) است توأم مي باشد. فكر فراوان موجب صدمه به طحال مي شود. عصبانيت ، رنجش و نا اميدي موجب محدوديت كاي كبد شده و ايجاد گرما وآتش كرده و يين ريه و معده را مصرف مي نمايد. دل نگراني فراوان موجب صدمه به كليه ها و تضعيف كاي مي شود.

  زماني كه فردي به صورت سرشتي دچار كاهش يين است، عواملي مانند استرس طولاني يا بيماري ، كار فراوان يا فعاليت جنسي فراوان موجب مصرف ذات مي شود. نتيجه كاهش يين كليه است كه مي تواند با علائم كمبود يين معده وريه كمبود يانگ كليه تركيب شود.  پژوهش هاي جديد در طب گياهي چين براي درمان ديابت


  در نيمة دوم قرن بيستم ، تقريباً 200 نسخة استاندارد براي درمان ديابت يادداشت شده است. اكثر اين نسخه ها تركيبي است از تقريباً دو دوجين گياهان ثابت ضد ديابتي به اضافه مقدار كمي از گياهان فرعي ديگر.

  اين گياهان فرعي ، اثرات مكمل بر روي گياهان اصلي در نسخه ها داشته و با هدف درماني تظاهرات خاصي از ديابت جاي داده شده اند. به دليل پيچيدگي منظومة فلسفي چيني در پاتوفيزيولوژي ديابت و تركيبات پيچيده كه براي تظاهرات خاص اين بيماري بكار مي رود، پژوهش در مورد گياهان ضد ديابت چيني با دشواري هاي خاصي روبرو است و اكنون دوران تكاملي خود را طي مي كند. اولين پژوهش هاي استاندارد بر روي حيوانات آزمايشگاهي براي اثرات كاهندة قند خون آنها در چين ، كره و ژاپن طي سال هاي 1952 – 1927 انجام گرديد. از 1960 تحقيقات سازمان يافته اي با روش هاي جديد پژوهشي در مورد ديابت ادامه يافت كه حاصل كشف تركيب سمي آلوكسان براي نابودي انتخابي سلول هاي بتاي پانكراس بوده و ادامة تحقيقات عالمانه اي را فراهم نمود. همچنين مطالعه بر روي سويه هاي ژنتيكي از موش ها كه وزن زيادي را به دست آورده و دچار تيپ دو پس از ده هفته از رشد مي شدند موجب گسترش تحقيقات در مورد گياهان طبي چيني شد. در يك فراگرد كلي ، چكيده اي از پژوهش هاي آزمايشگاهي بر روي گياهان كاهندة قند خون كه در كتاب تحقيقات مدرن و كاربرد مفردات پزشكي و كتاب فارماكولوژي و كاربرد مفردات پزشكي چيني ثبت شده است اشاره به گياهان مندرج در ليست ذيل كه كاربرد شايع دارند نموده اند. در پكن ، واحد ديابت در سال 1975 در بخش طب سنتي چيني در بيمارستان پايتخت ( Capital Hospital) تشكيل يافت. نتايج و راهنمايي هاي اين واحد در آمريكا به چاپ رسيد و امكان استفاده پزشكان غربي را براي درمان بيماران ديابتي بر اساس طب سنتي چيني فراهم نمود. مهمترين نسخه هاي سنتي طب گياهي چيني براي درمان ديابت شامل فرمول 8 Rehmannia و نسخة ساده شدة آن فرمول 6 Rehmannia ؛ تركيب جين سنگ و جيپسوم و رافيوپوگون تريكوسانتز مي باشند.

  فرمول 6 Rehmannia و تركيب جيپسوم و جين سنگ براي درمان افرادي كه ترشح طبيعي دارند ولي ديابت دارند ( تيپ دو يا ديابت غير وابسته به انسولين) پيشنهاد شده است. اين فرمول ها براي سندرم شايع كمبود يين و كاي كه در مراحل اولية علائم باليني ديابت ديده مي شود مناسب هستند.

  فرمول 8 Rehmannia بر اي بيماراني كه انسولين كم يا هيچ توليد مي كنند پيشنهاد شده است. اين تركيب براي بيماراني كه با بيماري پيشرفته كه داراي كمبود يين و يانگ هستند استفاده مي شود ( در حقيقت با اضافه كردن Cinnamon و aconite به فرمول 6 Rehmannia ، فرمول 8 Rehmannia ساخته مي شود كه مي تواند در باز سازي يانگ مؤثر باشد).
  عضو تحریریه علمی ایران سلامت

 2. #2
  دکتر نادر آفلاین است مدیر کل انجمن ها
  تاریخ عضویت
  Nov 2004
  موقعیت
  آمریکا
  ارسالها
  38,906

  پیشفرض

  درمان ديابت با طب گياهي چين-قسمت دوم

  نويسنده : دكتر ايرج نبي پور ( دانشگاه علوم پزشكي بوشهر)

  فهرست :

  پيشگفتار
  تاريخ و فلسفة پزشكي چين
  ديابت براساس فلسفة پزشكي چين
  پژوهش هاي جديد در طب گياهي چين براي درمان ديابت
  درمان افتراقي ديابت در طب سنتي چين
  فرمولاسيون هاي داراي امتياز (Patent) طب گياهي چين
  عوارض ديابت و طب گياهي چين از منظر علمي
  منابع  درمان افتراقي ديابت در طب سنتي چين
  بر اساس ساختار پيچيدة فيزيوپاتولوژيك بيماري ديابت كه با منظومة فلسفة مكانيستيك طب چيني آميخته شده است ،مراحل ديابت را از دوران پيش باليني تا سير پيشرفته آن به صورت زير تقسيم بندي مي كنند:
  A.كمبود يين ؛ مرحلة پيش باليني

  B.كمبود يين كه توليد حرارت داخلي مي كند؛ مراحل اولية باليني

  C.نقص كاي ويين ؛ مراحل اولية عوارض ديابت

  D.نقص كاي، يين ويانگ؛ مرحلة مياني عوارض ديابت

  E.نارسايي كاي ، يين ويانگ؛ مرحلة پيشرفته ديابت

  در هر كدام از اين مراحل و ميزان پيشرفت ديابت، داروها و نسخه هاي گياهي متفاوتي ارائه

  مي شود كه در حقيقت اساس درمان افتراقي ديابت در طب سنتي چيني را نشان مي دهد.

  گياهان دارويي مفرد و مركب مختلف براي ديابت بر اساس افتراق سه نوع جيائو ( فوقاني – مياني – تحتاني) موجود مي باشد كه اصول درمان آنها با يكديگر فرق مي كند ( شما مي توانيد با كليك بر روي هر مورد به گياهان مفرد و فرمول ها و تغييرات آنها دسترسي پيدا كنيد).

  ·جيائو فوقاني : با چيرگي تشنگي ( كمبود يين شش)

  اصول درمان : پاكسازي گرما و مرطوب كردن شش

  · جيائو مياني: چيرگي گرسنگي ( كمبود يين معده)

  اصول درمان : پاكسازي گرماي معده و ارتقاء مايعات بدن

  *جيائو تحتاني : چيرگي با تكرر ادرار

  1/ كمبود يين كليه

  اصول درماني : تغذيه و تقويت يين كليه ، حذف گرماي كمبود

  2 / كمبود يانگ كليه

  اصول درماني : Tonify يانگ كليه، astringe ادرار

  فرمولاسيون هاي داراي امتياز (Patent) طب گياهي چين
  روش سنتي براي آماده سازي داروهاي چيني ، جوشاندن و جوشيدن گياهان خام در ظروف سفالين بر اساس دستورالعمل مشخص است. آماده سازي و مصرف دارو بين يك تا سه ساعت زمان مصرف مي نمايد. به منظور استاندارد سازي و افزايش مشاركت بيماران در مصرف ، فرمولاسيون دارويي اكنون در بيش از سي شكل مختلف عرضه شده اند. اين اشكال شامل قرص، پودر ، گرانول ، كپسول ، ژلاتين ، شربت ، چاي ، مايعات خوراكي ، اسپري ، كنسانتره ، تزريق و پلاستر مي باشند.

  فرمولاسيون هاي چيني داراي امتياز كه اكنون براي درمان ديابت و عوارض آن كاربرد دارند به شرح ذيل معرفي مي شوند:

  Reducing Sugur Tablets A (Jiang Tang Jia Pian)

  براي افرادي كه داراي سطح پايين انسولين هستند ولي هنوز توانايي توليد انسولين را دارند پيشنهاد مي شود. در درمان 405 بيمار ديابتي در بيمارستان گوانگ آن من، 5/76 در صد از بيماران بهبودي در تحمل قند را از خود نشان دادند.  Jade Spring Pill (Yu Quan Wan)

  براي درمان مراحل اولية ديابت ، زماني كه كمبود يين و خشكي چيرگي دارد بكار برده مي شود. در آخرين كار آزمايي باليني ، 79 درصد موارد بيماري با اين دارو وكاهش قند خون از خود نشان دادند.  Diabetes Pill ( Xiake Wan)

  امروزه از اين دارو به صورت گسترده در بيمارستان هاي چين براي كاهش قند خون و درمان علائم ديابت استفاده مي گردد. اين دارو به ويژه در مواردي كه هنوز پانكراس تا حدي فعال است در درمان موارد خفيف ومتوسط ديابت، اثرات شگرفي دارد. اجزاء گياهي اين تركيب ، با عملكرد تغذيه كليه ها ويين Yin ، در افزايش كاي qi و ارتقاء توليد مايع بدن مفيد است.  Yu Yiao San 8805
  براي باز آفريني فعاليت پانكراس و تكثير سلول هاي بتا طراحي شده است.

  اين تركيب در تنظيم متابوليسم كاربوهيدرات ها نقش داشته و موجب بهبودي در گردش خون ، كاهش كلسترول و افزايش پاسخ ايمني مي شود.

  Sugar-Reducing and Pluse-Invigorating capsul
  در باز آفريني كاي qi ، تغذية يين ، تحرك خون و رفع ايستايي Stagnation نقش دارد. داراي اثرات ثابت شده بر روي بهبود سطح متابوليسم چربي، افزايش عملكرد جزاير لانگرهانس، كاهش قند خون و بهبودي در علائم ديابت مي باشد. اين فرمولاسيون، با داشتن گياهاني چون Astragali و Rhemanniae glutinosae در درمان عوارض عروقي ديابت با كاهش آنوكسي ماهيچة قلب ، افزايش فعاليت سمت چپ قلب ، تسريع در گردش خون به مغز ، مقاومت در مقابل انعقاد خون ، برداشت ترومبوز و اتساع سرخرگ هاي پا بسيار مؤثر است. اين تركيب همچنين داراي اثرات ثابت شده اي بر روي درمان مراحل اولية رتينوپاتي ديابتي و بيماري كليوي آنان مي باشد.

  Ji Wei Ling Capsules
  Zhong Ji Ling Powders

  Jin Li Da Oral Liquds

  Jin Li Da Powders

  Tong Xin Luo Capsules

  گروهي از تركيبات گياهي هستند كه توسط بخش اختصاصي تحقيقات پزشكي ديابت در بيمارستان ژيايوان Xi Yuaan براي درمان بيماري هاي عروقي – مغزي و نوروپاتي ديابتي استفاده مي شوند. بر اساس آمار، از 3690 مورد ثبت شده ، 2/92 در صد بيماران بهبودي نشان داده اند. خيلي از بيماران طوري سلامت خود را به دست آورده اند كه توانسته اند داروهاي غربي و انسولين خود را رها كنند.

  عوارض ديابت و طب گياهي چين از منظر علمي


  پروليفراسيون سلول هاي ماهيچه اي صاف عروق ، نقش مركزي در كلفت شدن اينتيما عروق دارد. مصرف خوراكي سايكو- كا – ريوكوتسو –بوريي – تو (SRB) به عنوان يك داروي سنتي چيني مي تواند از كلفت شدن اينتيما سرخرگ كاروتيد كه توسط بالون در رات هاي تغذيه شده با كلسترول صدمه ديده بودند جلوگيري كند. اثر مهاري SRB بر روي پروليفراسيون سلول هاي ماهيچه اي صاف، مهمترين اثر SRB در جلوگيري از كلفت شدن اينتيما عروق مي باشد. صدمه حاصل از بالون در اين مطالعه ، مانند فرآيند پاتولوژيك انسداد مجدد بعد از باز نمودن عروق كرونر از طريق زير پوستي است . از اين رو شايد اين دارو بتواند نقش درماني در جلوگيري از انسداد مجدد بعد از PTCA را داشته باشد.


  اثر داروي گياهي سني چيني ، نيو – چي – شن – كاي – وان ، كه در ژاپن نيز براي درمان علائم نوروپاتي ديابتي مصرف مي شود، در يك كار آزمايي باليني بر روي ترشح اشك ، كراتوپاتي نقطه اي سطحي و حساسيت قرنيه اي بيماران ديابتي وابسته به انسولين بررسي كه نشانگر مؤثر بودن آن در بهبودي بيماري هاي سطحي كرة چشم در اين بيماران بود.

  بررسي ارتقاء كاي qi و دفع بلغم در درمان عوارض ميكروواسكولار ديابت با استفاده از داروي تغيير يافتة ون – دان – تانگ نتايج قابل توجه اي را درمان عوارض ميكرواسكولار ديابت نشان داد.

  اثرات درماني ريو- وي – تي – هوانگ – وان، كه تركيبي از عصارة 6 گياه چيني مي باشد بر روي افزايش توانايي جنسي حيوانات آزمايشگاهي ديابتي نيز بررسي شد كه نشانگر پتانسيل اين تركيب در درمان ايمپوتنسي ديابت مي باشد.

  اثر كيشي – بوكوريو – گان ، به عنوان يك داروي سنتي كه در بالين به عنوان داروي نابود كنندة بيماري عروق استفاده مي شود بر روي جلوگيري از پيشرفت نفروپاتي ديابتي در رات هاي آزمايشگاهي كه از مدل هاي نفروپاتي ديابتي تبعيت مي كردند بكار گرفته شد كه نتايج نشانگر مؤثر بودن آن در كاهش پيشرفت صدمه به كليه در اين حيوانات آزمايشگاهي بود. در يك مطالعه ، 42 بيمار با نفروپاتي ديابتي با داروي جياوي – شن كاي – داي هوانگ تانگ مورد درمان قرار گرفتند. اثر درماني اين دارو در كاهش علائم و پروتئين ادراري بسيار چشمگير بود.

  دريك بررسي ، استفاده از داروهاي گياهي چيني همراه با دبريدمان ساده توانسته است 35 پا را از 40 پا از آميوتاسيون نجات دهد. در يك كارآزمايي ديگر نيز با استفاده از داروهاي طب گياهي چيني ، نمرة تجمعي ميكروواسكولار بيماران با روش درماني استاندارد محاسبه شد كه نشانگر مؤثر بودن داروهاي طب گياهي چيني بود.
  عضو تحریریه علمی ایران سلامت

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

قوانین ارسال

 • نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • نمی توانید به موضوعات پاسخ دهید
 • نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
 • نمی توانید نوشته خود را ویرایش کنید
 •  
تبلیغات متنی
گیفت کارت
تبلیغات در ایران سلامت