محققان استراليايي موفق به توليد کپسول‌هايي حباب مانند، از گياهان دريايي و جاي دادن سلول‌هاي توليدکننده انسولين درون آنها شده‌اند. تزريق اين سلول‌ها به بيماران مبتلا به ديابت نوع يک مي‌تواند نياز به تزريقات روزمره انسولين را بطور کامل برطرف کند.
به گزارش سایت انجمن درمانگران ایران از ABCNEWS ، محققان دانشگاه «نيوساوت ويلز» بااستفاده از عصاره گياهان دريايي کپسول‌هايي طراحي کرده‌اند که تنها 300 ميکرومتر پهنا دارند.
اين موفقيت بدان معناست که مي‌توان از اين پس سلول‌هاي توليدکننده انسولين «Islets» را بدون نياز به داروهاي سرکوب‌کننده سيستم ايمني به ديابتي‌ها تزريق کرد و به نحوي موثر بيماري ديابت نوع يک را وارونه کرد.
علت کارآمدي بالاي اين کپسول‌ها، حفاظت آنان از سلولهاي پيوندي در برابر سيستم ايمني بدن است.
کپسول‌هاي مزبور همچنين حاوي حفره‌هايي کوچک هستند که اجازه جريان يافتن انسولين به بيرون و ورود اکسيژن و مواد مغذي به داخل را فراهم مي‌آورند. اين کپسول‌ها در واقع نوعي پوشش محافظ در اطراف سلول‌هاي توليدکننده انسولين ايجاد مي‌کنند ضمن اينکه حفره‌هاي موجود بر روي آنها به حدي کوچک است که جلوي ورود سلول‌هاي ايمني را مي‌گيرد.
در آزمايشات به عمل آمده، محققان موفق شدند طي يک فرآيند نيم ساعته بالغ بر 75هزار کپسول حاوي 200 هزار سلول توليدکننده انسولين را به داخل بدن يک بيمار زن تزريق کرده و مشکلش را بطور کامل برطرف کنند. سلولهاي تزريقي ظرف 24 ساعت از زمان تزريق، کار توليد انسولين را آغاز کردند