مطالعه‌ها نشان مي‌دهد قره‌قات مي‌تواند مقاومت به انسولين را بهبود بخشد. بيماران چاق كه در معرض خطر ديابت هستند مي‌توانند قره‌قات مصرف كنند.
به گزارش پاپگاه WebMD، نوشيدن عصاره قره‌قات به افراد چاق و دچار اضافه وزن كه دچار بيماري پيش ديابت هستند كمك مي‌كند تا مقاومت به انسولين در آنها كمتر شود. در اين مطالعه كه در نشريه ماه اكتبر تغذيه درج مي‌شود محققان اظهار مي‌كنند كه 67 درصد از افرادي كه به مدت 2 بار در روز 6 روز در هفته قره‌قات مصرف كرده بودند، 7 تا 10 درصد بيشتر در مقاومت به انسولين آنها بهبودي ديده مي‌شود. در حالي كه اين ميزان در افرادي كه دارونما مصرف مي‌كردند 41 درصد بود. اين يافته بيانگر آن است كه مواد مفيد موجود در قره‌قات كه در بهبودي قلب هم موثر است به افرادي كه در معرض خطر ديابت هستند بسيار كمك‌كننده است چرا كه سبب مي‌‌شود تا بهتر بدنشتان به انسولين پاسخ دهد. محققان هميشه افراد را تشويق مي‌كنند كه بيشتر ميوه و سبزي مصرف كنند و قره‌قات به دليل داشتن طعم خوشمزه، مي‌تواند در كنار ميوه‌ها و سبزي‌هاي خورده شده و سلامت كلي بدن را تقويت كند.28 september