گروهي از مواد شيميايي كه به وفور در گيلاس يافت مي شود قادر به كنترل سطح قند خون در بيماران مبتلا به بيماري قند يا ديابت است. به گزارش فارس به نقل از پايگاه اينترنتي انجمن شيمي آمريكا، محققين متوجه شده اند گروهي از مواد شيميايي كه به وفور در گيلاس يافت مي شود قادر به كنترل سطح قند خون در بيماران مبتلا به بيماري قند يا ديابت است. مطالعات آزمايشگاهي اوليه نشان داده اند كه اين مواد شيميايي كه آنتوسيانين ها ناميده مي شوند، باعث افزايش توليد انسولين در 50 درصد بيماران مي شوند. با اين حال مصرف گيلاسهاي كمپوت شده كه حاوي شكر اضافي و مقادير كمتري از مواد شيميايي مفيد اين ميوه هستند، بايد محدود باشد.