تحقيقات جديد نشان مي‌دهد؛ ترکيباتي که در انگور قرمز وجود دارد و براي سلامتي بسيار مفيد است، داراي خواص ضد بيماري ديابت نوع 2 نيز هست.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه مرکزي، در يك آزمايش كه طي آن تزريق ترکيبات به دست آمده از انگور قرمز بر روي مغز موش‌ها صورت گرفت، نشان داد كه تاثير خوبي روي قند خون آنها داشته است. بعد از 5 هفته که اين ماده به مغز موش‌ها تزريق شد با وجود اين که موش‌ها رژيم غذايي پرچرب داشتند، انسولين خون آنها به نصف حد نرمال رسيد.

مصرف آب اين انگور يا ديگر فرآورده‌هاي به دست آمده از آن چنين تاثيري را نخواهد داشت؛ زيرا مقدار ماده Resveratrol در آنها پايين است. از سوي ديگر، موانعي بين جريان خون و مغز وجود دارد که اجازه نمي‌دهد تمامي مواد وارد مغز شود.

روبرت کوپاري استاديار پزشکي داخلي در دانشگاه تگزاس مي‌گويد: اگر دانشمندان مطمئن شوند که مغز نقش اصلي را در کنترل قند خون دارد شرکت‌هاي داروسازي مي‌توانند روي اين نوع دارو تحقيق کرده و دارويي را توليد کننند که مستقيما روي عملکرد مغز تاثير بگذارد.

گفتني است، تزريق دارو به مغز افراد براي درمان بيماري‌هاي مزمن شدني نيست اما اين يافته مي‌تواند راهي باشد براي ساخت ترکيبات جديد که بتواند از طريق خون وارد مغز شود.