در برخي کشورهاي دنيا غذا خوردن به معني خوردن برنج همراه با هر نوع ماده غذايي ديگر است. در واقع انواع برنج در همه فصل‌هاي سال وجود دارند و نيمي از کالري روزانه نصف مردم جهان را تامين مي‌کنند. برنج حدود 9 هزار سال پيش توسط مردم چين کشت مي‌شد اما امروزه در اکثر نقاط آسيا مزارع کاشت برنج يافت مي‌شود. انواع بسيار مختلفي از اين محصول غذايي در بازار هست که هر کدام ارزش‌هاي غذايي متفاوتي نيز دارند؛ برنج شيرين، برنج باسماتي، برنج ياسمين و... اما دو نوع بسيار معروف، يکي برنج سفيد است و ديگري برنج قهوه‌اي....

دکتر بهاره مقتصد/ مقايسه برنج سفيد و برنج قهوه‌اي
هفته نامه سلامت
http://www.salamatiran.com/NSite/Ful...6%D8%AF&type=2