کشف رابطه بين دويدن و شادي

مهر: دانشمندان آلماني در بررسي‌هاي خود کشف کردند که دويدن نه تنها موجب سلامت جسم مي‌شود بلکه شادي هم ايجاد مي‌کند.محققان دانشگاه مونيخ و دانشگاه بن که نتايج يافته‌هاي خود را در تازه‌ترين شماره مجله سربرال کورتکس منتشر کرده‌اند، نشان دادند که دويدن به مدت طولاني موجب مي‌شود که مغز «اندروفين» توليد کند. اندروفين دارويي طبيعي است که احساس شادي و شادماني را ايجاد مي‌کند. اين دانشمندان با کمک پرتونگاري مقطعي با انتشار پوزيترون از مغز 10 دونده حرفه‌اي دو ساعت پيش و پس از دويدن تصويربرداري و گيرنده‌هاي «اوپيود» را کنترل کردند. گيرنده‌هاي اوپيود زماني که بدن «اندروفين» توليد مي‌کند، فعال مي‌شوند. در اين خصوص اين دانشمندان توضيح دادند: «نتايج اين تحقيقات نشان داد که پس از دويدن طولاني‌مدت، ميزان زيادي اندروفين در مغز توليد مي‌شود.» به اعتقاد اين تيم تحقيقاتي، اين کشف مي‌تواند توضيح دهد که چرا در پي هر فعاليت فيزيکي، افراد دچار يک حالت شادي مي‌شوند.