پیشگیری از آسیب ناشی از دویدن

با اینکه دویدن شیوه‌ای عالی برای فعال باقی ماندن است، اما در صورت عدم رعایت احتیاطات لازم،ممکن است به آسیب‌هایی به استخوان‌ها و مفاصل هم بینجامد.

برای پیشگیر ی از آسیب‌های ناشی از فشار بیش از حد بر روی مفاصل در هنگام دویدن این نکات را رعایت کنید:

هرگز مسافت دویدن خود را هر هفته بیش از 10 درصد افزایش ندهید.
روی زمین هموار و صاف بدوید.
اگر احساس درد می‌کنید، دویدن را متوقف کنید و روی ناحیه دردناک کیسه یخ بگذارید. تا زمانی که درد فروکش نکرده است،دویدن را دوباره شروع نکنید.
اگر یک روز در مسافتی طولانی با شدت زیاد دویدید، روز بعد در مسافتی کوتاه‌تر و به آرامی بدوید.
بعد از هر 800 کیلومتر دویدن کفش‌های دویدن‌تان را عوض کنید- تا کفش حداکثر توانایی جذب ضربه را حفظ کند.