فوايد دويدن براي سلامتي


اگر دويدن طبق روال و برنامه منظمي باشد فوايد زيادي را به هم راه دارد. بعضي از افراد اين ورزش را تنها براي تفريح انجام مي دهند ولي افرادي که فوايد دويدن را به درستي مي دانند بطور حرفه اي آن را دنبال مي کنند. از جمله آنها مي توان به کم کردن وزن، سلامت روح، استحکام استخوان ها، شادابي و نشاط که باعث ايجاد روابط اجتماعي بهتر مي شود، اشاره کرد.
- اگر قصد کم کردن وزن خود را داريد، دويدن گامي است بزرگ براي رسيدن به وزن ايده آل تان . از آنجايي که اين ورزش نياز به انرژي زيادي دارد، عاملي است تا بدن براي تامين اين انرژي کالري زيادي بسوازند، کالري که بدن در هنگام دويدن مي سوزاند، مسلما از ورزش هاي ديگر مثل راه رفتن و يوگا بيشتر است. فرمول اصلي کاهش وزن سوزاندن و مصرف مقدار کالري بيشتر از کالري دريافتي است که به بدن رسيده است. در هنگام ورزش و فعاليت هاي اضافي بدن کالري اضافي را مي سوزاند و براي تامين کالري مورد نياز مجبور به استفاده از چربي هاي زائد مي شود. براي کم کردن 0/5کيلوگرم از وزن بايد 3500 کالري سوزانده شود که با احتساب نياز کالري روزانه بدن براي فعاليت هاي عادي، بايد 500 کالري اضافه تر سوزانده شود، خيلي از ورزشکاران حرفه اي براحتي اين کالري را در کمتر از يک ساعت مي سوزاند. ميزان مصرف کالري به هنگام اين ورزش بستگي به وزن، شدت و سرعت دو و عملکرد خود دونده دارد.

- دويدن با تعادل فشار خون باعث عملکرد بهتر شريان ها نيز مي شود. در اين هنگام شريان ها انبساط بيشتري پيدا کرده و جريان خون روان تر مي شود، بنابراين با دويدن نه تنها بدني متناسب خواهيد داشت بلکه احتمال وقوع سکته قلبي کاهش و سلامت جسم و روح خود را نيز تضمين مي کنيد.

- دويدن از طريق تقويت استخوان ها و ماهيچه ها سرعت سير پيري را کاهش مي دهد، استخوان ها و ماهيچه ها براي پاسخ دهي به حرکات تند ورزشي تقويت مي شوند. در مقابل استخوانها و ماهيچه هاي افرادي که فعاليت روزانه آنها بيشتر نشسته انجام مي شود، ضعيف است. در اين افراد استعداد ابتلا به پوکي استخوان بيشتر است. در مقابل استخوانبندي ورزشکاران قوي است و با گذشت سن، کم تر تحليل مي روند.

- دويدن تاثير زيادي در حفظ و تقويت سلامت روح و روان انسان دارد. طبق آمار بيشتر دونده هاي ورزشکار داراي روحيه اي شاد و صبوري در مقابل سير زندگي هستند. موقع دويدن هورموني به نام اندورفين ترشح مي شود که باعث نشاط و شادابي مي شود. يکي ديگر از تاثيرات اين ورزش کاهش استرس است و يکي از علت هاي اصلي آن اينست که فرد دونده بايد کاملا حواسش به مهارت انجام دو باشد و خودبخود از افکار روزانه مانند خانواده، کار و... خارج مي شود و به اين صورت است که شادابي و سرزندگي جايگزين افسردگي مي شود.

- شايد خيلي عجيب باشد که دويدن روي افزايش مهارت کنترل و هماهنگي نيز موثر است چرا که هنگام دويدن بروي بعضي از جاده هاي غيرآسفالت دونده بايد تمام حواس و کنترل خود را حفظ کند تا احيانا با موانعي همچون سنگ، ريشه هاي درختان و... برخورد نکند و اين خود مهارت خاص نياز دارد. حتي دونده هاي حرفه اي در مسيرهاي صاف و خط کشي شده بايد کاملا تمرکز داشته باشند که از مسير خارج نشوند.

- با دويدن شما مي توانيد سرعت فعاليت هاي عادي خود را نسبت به افراد ديگر افزايش دهيد.