فوايد دويدن بدون کفش براي مفاصل

به گفته محققان دانشگاه آمريکايي هاروارد و طبق مقاله‌اي که در مجله نيچر به چاپ رسيده است بررسي روي دوندگان اهل آفريقا و کنيا نشان داده است ورزشکاراني که از کودکي عادت به پابرهنه دويدن دارند بعد از پا کردن کفش هم درست مي‌دوند اما افرادي که از ابتدا براي دويدن از کفش‌هاي ورزشي استفاده مي‌کنند درست دويدن را نمي‌آموزند و اکثرا به جاي پنجه ابتدا پاشنه را زمين مي‌گذارند و اين باعث وارد شدن ضربه پاشنه و آسيب ديدن مفاصل پا مي‌شود.
البته محققان به دوندگان توصيه نمي‌کنند براي تغيير عادت کفش‌هاي خود را به کل کنار بگذارند. به عقيده متخصصان نبايد بيش از 10 درصد فعاليت ورزشي هفته را پابرهنه انجام داد. محققان دانشگاه لويولاي شيکاگو توصيه مي‌کنند براي پيشگيري از آسيب‌ديدگي شديد پاشنه و بروز التهابات دردناک به تدريج با کمي دويدن بدون کفش، سعي در تصحيح عادات خود کنند.