فوايد جسمي و روحي دويدن

در مورد فوايد ورزش و اثرات آن بر سلامت مطالب زيادي شنيده و خوانده ايد. محققان حتي در مورد اثرات ورزش در کاهش احتمال بروز سرطان نيز به نتايج جالبي رسـيده اند. اما دويـدن چه اثـراتي در جسـم و روح ما مي تواند داشـته باشد. بسـياري افـراد به دويـدن فکر مي کنند و چه بسـا در فعاليت هاي روزانه خود به صورت مرتب به آن مي پردازند اما اگر از آنها در مورد اثرات آن بپرسيد شايد جزو آخرين نکات مطرح براي آن از لذت بخش بودن و مفرّح بودن آن نام ببرند.

اولين اثرات مفيد دويدن روي افزايش سلامت بدن شامل بهبود عملکرد قلب، کاهش وزن (بخصوص اضافه وزن)، تقويت عضلات و نظاير آن است. دويدن حتي در آموزش و تمرين قواي مغزي نيز مؤثر است. کنترل کليه حرکات بدن و تعادل در حين دويدن عمل پيچيده اي است.

در حين دويدن فکرتان را متمرکز کنيد. گاهي ممکن است فکر کنيد اين چه کاري است که شما هر روز انجام مي دهيد؟ يا فکر کنيد که بسياري فعاليت هاي آرام و مؤثر ديگر به جاي دويدن مي توانيد انجام دهيد. روي تنفس خود تمرکز کنيد، اينکه چطور و جه احساسي در پاهايتان هر بار که به زمين تماس پيدا مي کنند بوجود مي آيد. روي هر چيزي که دوست داريد تمرکز کنيد. مادامي که کاملاً خسته نشده ايد و در آستانه افتادن بر زمين براي نفس نفس زدن هاي پس از دويدن قرار نگرفته ايد تسليم صدايي که شما را مي خواهد در ذهنتان منصرف کند نشويد. 2، 5، يا 10 کيلومتر يا هر چه که برنامه ريزي کرده ايد را انجام دهيد و بدانيد که حس تکميل و انجام اين مأموريت حس بزرگي است.

يک فايده ديگر حس آزاد بودن و تنها بودن با ايده ها و افکار است. برخي از دونده ها از اين حس بارها ياد کرده و آنرا داراي لذت و بهره هاي فراوان دانسته اند. دويدن ورزشي مفيد و مفرّح است که خرجي ندارد، امکانات خاصي نمي خواهد و در افراد استفاده کننده فوايد جسمي و روحي فراواني به جاي گذاشته است.