دکتر احمد جعفري/متخصص دندانپزشكي كودكان/دانشيار دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
کودکان معلول در مطب دندان‌پزشکي

رعايت بهداشت دهان و توجه به سلامت دهان و دندان، بخش مهمي از مراقبت‌هاي فردي را در کودکان معلول و كم‌توان ذهني تشکيل مي‌دهد. مشاهده شده که ميزان مشکلات دهاني يا دنداني اين افراد نسبت به افراد سالم بيشتر است که علت آن عدم توانايي آنها نسبت به رعايت بهداشت دهان است...

بنابراين بردن اين کودکان به مراکز دندان‌پزشکي بسيار لازم است. اما بايد پيش از اين كار به برخي نکات توجه كنيد. چنانچه کودک شما به هر دليلي از رفتن به دندان‌پزشکي اضطراب دارد او را به زور به مرکز دندان‌پزشکي نبريد. حتي‌الامکان و چنانچه صحبت‌هاي شما را متوجه مي‌شود او را متقاعد کنيد يا اينکه كودك را همراه خود و با بيان اينکه براي مشکل دنداني خود به دندان‌پزشکي مراجعه مي‌کنيد، ببريد. اين مورد به سن و سطح فهم و درک کودکتان بستگي دارد. احتمالا شما مي‌توانيد راه‌حل مناسبي بيابيد يا با دندان‌پزشک خود مشورت کنيد.

دندان‌پزشک خود به خوبي مي‌داند که با کودک چگونه برخورد كند. متخصصان دندان‌پزشکي کودکان يا دندان‌پزشکاني که با اين‌گونه کودکان بيشتر کار کرده‌اند از سطح دانش، آگاهي و مهارت لازم براي کنترل رفتار کودک برخوردار هستند، بنابراين نگران نباشيد.

گاهي پيش از انجام درمان نياز به اقداماتي وجود دارد. ممکن است داروهايي به منظور آمادگي براي کار در جلسه بعد براي کودک شما تجويز شود. دندان‌پزشک داروها را به شما معرفي مي‌کند، ولي چنانچه اين کار فراموش شد، مي‌توانيد از او بخواهيد تا توضيحات لازم را بدهد. نحوه درست، ميزان مصرف دارو و زمان دقيق استفاده آن بسيار مهم است. چنانچه داروساز، داروي مشابه داروي تجويزشده را ارائه کرد در مورد آن با دندان‌پزشک خود مشورت کنيد. کودکان ممکن است مشکلاتي از نظر نشستن ساکت و آرام روي صندلي داشته باشند. در اين صورت دندان‌پزشک ممکن است از برخي وسايل براي تکان نخوردن کودک مانند نوارها و پارچه‌هاي مخصوص استفاده کند كه نبايد شما را نگران كند. گاهي براي درمان کودک معلول و کم توان ذهني ممکن است توصيه به انجام درمان‌ها با بيهوشي باشد. در اين صورت درمان در يک مرکز مجهز و تحت نظر متخصص بيهوشي و با رعايت کامل جوانب انجام مي‌شود و معمولا تمام درمان‌هاي کودک در همان جلسه با بيهوشي انجام خواهد شد که از نظر تعداد جلسات و زمان کار بسيار صرفه‌جويي خواهد شد.يک مرکز خيريه جهت کودکان معلول و کم‌توان ذهني در وردآورد کرج توسط افراد نيکوکار ساخته شده و اداره مي‌شود و خدمات درماني زير بيهوشي توسط اساتيد و متخصصان داوطلب به صورت رايگان ارائه مي‌شود. در صورت نياز مي‌توانيد با آن مرکز هماهنگي كنيد. والديني که تمام زحمات نگهداري از فرزند معلول يا کم‌توان ذهني خود را به جان خريده‌اند بايد در خصوص نحوه رعايت بهداشت دهان آنها مورد آموزش قرار گيرند.