یک عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان اینکه«اخیرا مسواک های تقلبی بدون مجوز بهداری وارد بازار شده است که می تواند خطراتی را برای مصرف کنندگان آن داشته باشد.» گفت:« مسواک های تقلبی الیافی تیزی دارند که به لثه ها آسیب وارد می سازند و ممکن است الیاف آن آلوده بوده و مصرف کننده آن دچار مشکلات دهانی شود.»
دکتر علی یزدانی گفت:«اخیرا مسواک های تقلبی (که تبلیغات زیادی هم در مورد آن ها صورت می گیرد) بدون مجوز بهداری وارد بازار شده است که می تواند خطراتی را برای افراد داشته باشد و در صورتی که الیاف این مسواک آلوده باشند میکروب هایی وارد دهان فرد می شود که خطراتی را برای وی به دنبال خواهد داشت.»
وی در ادامه گفت:«افراد به هنگام خرید مسواک حتما به برچسب پشت کالا توجه داشته باشند ومواردی همچون نام کالا، تاریخ ساخت، تاریخ انقضاء، سری ساخت، کارخانه سازنده مسواک، نام کشور سازنده، پروانه بهداشتی ورود کالا، شرکت وارد کننده مسواک حداقل اطلاعاتی است که یک مسواک باید داشته باشد و در صورت نداشتن هر یک از این اطلاعات مسواک تقلبی بوده و بایستی افراد از خرید آن خودداری نمایند.»
این نماینده دندانپزشکان در نظام پزشکی تاکید کرد:«مسواک های تقلبی الیافی تیزی دارند که به لثه ها آسیب وارد می سازند و انتهای موهای مسواک احتمالا گرد نشده اند و در کمترین زمان با استفاده از بین می روند و موهای مسواک با استفاده کوتاه مدت از هم باز می شوند و زمانی که مسواکی مجوز بهداری را نداشته باشد ممکن است الیاف آن آلوده بوده و مصرف کننده آن دچار مشکلات دهانی شود.»